نوشته‌ها

مطالبه وجه چک سفید امضاء

مطالبه وجه چک سفید امضاء

مطالبه وجه چک سفید امضاء امروزه چک در انواع مختلف به عنوان یک سند تجاری معتبر در روابط اقتصادی و مالی مردم نقش مهم و تاثیرگذاری را ایفا می کند، لازم به ذکر است که چک از اسناد عادی لازم الاجرا محسوب می گردد.

در رابطه با مطالبه وجه چک سفید امضا لازم است ابتدا با تعریف چک سفید امضا آشنا شویم که از انواع چک می باشد.

چک سفید امضا چیست؟

چکی که مبلغ و تاریخ در آن درج نشده و صاحب چک آن را امضا کرده است را چک سفید امضا می گویند.

نکته: ممکن است که در چک سفید امضا، تاریخ درج شده باشد اما مبلغ چک به هیچ عنوان در آن درج نشده است.

مجازات و حکم سوء استفاده از چک سفید امضا

سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا از صور خاص خیانت در امانت و از جرائم علیه اموال می باشد.

طبق ماده 673 قانون مجازات اسلامی، اگر شخصی از سفید مهر یا سفید امضا سوء استفاده نماید به 1 تا 3 سال حبس محکوم می گردد اما طبق قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری، مدت مجازات و حبس آن به 6 ماه تا 5/1 سال حبس کاهش یافته است و طبق این قانون جزء جرائم قابل گذشت محسوب می گردد.

نکته: برخلاف خیانت در امانت که حتما باید عمل سپرده شدن صورت گیرد در این جا تفاوتی ندارد، شخصی که از سفید مهر یا سفید امضا سوء استفاده کرده باشد از چه طریقی آن را به دست آورده باشد به هرحال با سوء استفاده از آن به مجازات مذکور محکوم می گردد.

منظور از سوء استفاده تنها سوء استفاده مالی نمی باشد بلکه هر گونه سوء استفاده مثل کسب شهرت یا ایجاد مشکلات خانوادگی برای صاحب مهر یا امضا با استفاده از سفید مهر یا سفید امضا مشمول ماده است.

نکته مهم: فقط سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا مشمول این ماده (ماده673) می باشد و مصادیق دیگر همچون مفقود کردن، تلف نمودن، تصاحب نمودن و یا استعمال نمودن سفید مهر یا سفید امضایی که به شخصی سپرده شده باشد، مشمول ماده 673 قانون مجازات اسلامی نمی باشد و مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی که خیانت در امانت است می شود که طبق قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری مجازات آن 3 ماه تا 5/1 سال حبس می باشد.

 

مطالبه نمودن مبلغ چک سفید امضا به چه صورت است؟

لازم به ذکر است که شما میتوانید وجه چک سفید امضا را پس از تکمیل نمودن تمامی مندرجات آن از دو روش اجرای ثبت و دادگاه مطالبه نمایید.

مطالبه مبلغ چک از طریق اجرای ثبت

همانطور که ذکر گردیده چک، سندی لازم الاجرا می باشد که می توان بدون مراجعه نمودن به دادگاه و داشتن حکم، مبلغ چک را از اداره ثبت تقاضا نمود که باید ابتدا به بانک مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت چک را دریافت نمایید؛ پس ازدریافت گواهی باید به اداره ثبت، بخش دایره اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا مراجعه نموده و دادخواست مطالبه وجه چک را ارائه کند.

نکته: برای مطالبه وجه چک سفید امضاء از طریق اداره ثبت حتما باید به اداره ی ثبتی که محل بانک طرف حساب صادر کننده می باشد، مراجعه شود.

منظور از دادگاه، دادگاه حقوقی می باشد، اگر دارنده چک نتواند از طریق اداره ثبت به پول خود برسد می تواند به دادگاه مراجعه نماید که البته دارنده چک سفید امضا می تواند به جای مراجعه به اداره ثبت هم مستقیم به دادگاه مراجعه نماید.

نکته: دارنده چک علاوه بر دادخواست مطالبه وجه چک سفید امضا می تواند دادخواست تامین خواسته را نیز از دادگاه بخواهد و حکم توقیف اموال را بدهد.

دادگاه صالح به رسیدگی مطالبه وجه چک

دستگاه قضایی صالح به رسیدگی در این خصوص بستگی به مبلغ چک دارد اگر وجه چک سفید امضا تا مبلغ 20 میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف محل برگشت چک صالح به رسیدگی می باشد اما اگر وجه چک بیشتر از 20 میلیون تومان باشد ، دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه حقوقی محل برگشت چک می باشد.

مدارک مورد نیاز برای مطالبه وجه چک سفید امضا

اگر از طریق اداره ثبت اقدام نموده اید به گواهی عدم پرداخت چک، اصل چک، فتوکپی آن و همچنین درخواست مخصوص صدور اجرائیه نیاز دارید.

اگر از طریق دادگاه اقدام نموده اید نیاز به پرداخت هزینه دادرسی و فتوکپی مصدق چک و فتوکپی مصدق گواهی عدم پرداخت چک به همراه مدارک شناسایی خود دارید.

نکته: برای چک سفید امضا نمی توان اقدام کیفری انجام داد.

چه کسانی میتواند در خصوص چک سفید امضا تقاضای صدور اجرائیه نمایند؟

1- شخصی که چک ازطریق ظهرنویسی به او انتقال یافته است.

2- شخصی که در وجه او چک صادر گشته است.

چک سفید امضای سرقت شده

اگر چک سفید امضای شما ربوده شده است باید با مراجعه به بانک عدم دستور پرداخت آن را بخواهید و سپس از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری نمایید البته با ممنوع گشتن چک در وجه حامل سال 1399، چک در وجه حامل ممنوع گشته و نام دارنده چک باید روی چک درج شود و این مشکل برطرف گردیده است.

در آخر باید به این نکته مهم اشاره کرد که مشورت با وکیل سو استفاده و مطالبه وجه چک سفید امضاء و استفاده از راهنمایی های ایشان با توجه به سابقه کار در این نوع پرونده ها و آشنایی با پیچیدگی های آن بسیار مهم است و باعث تسهیل در روند کار می شود.

مقالات مرتبط:

آیا چک برگشتی حقوقی زندان دارد؟