• انواع جرایم کیفری و رابطه نامشروع

جرایم کیفری و رابطه نامشروع

عناصر تشکیل دهنده جرم

عناصری که تشکیل دهنده جرم است و به عنوان ارکان جرم در قانون

مشخص شده است به شرح ذیل است:

1- عنصرمادی جرم، ظهور نیت و هدف شخص مجرم در خارج به صورت فیزیکی است.

2- عنصر روانی جرم، قصد و نیت درونی شخص است.

3- عنصر قانونی جرم، عملی که برای آن در قانون مجازات تعیین شده است.

جرایم کیفری به دو دسته قابل گذشت و تعزیری تقسیم میشوند.

رابطه نامشروع و زنا

برقراری هرگونه ارتباط فیزیکی و غیر فیزیکی با نامحرم که از نظر قانون و شرع

مشکل داشه باشد و مرزها را رد کرده کرده باشد رابطه نامشروع تلقی می شود.

لازم به ذکر است که ارتباط کاری یا روابطی که با عفت منافاتی ندارد رابطه نامشروع

تلقی نمی شود. زنا به رابطه جنسی بین دو نامحرم گفته می شود در صورتی که

منظور از روابط نامشروع هر عملی مانند گرفتن دست یکدیگر

یا رفتن به کافه از روابط نامشروع تلقی می شود.

نکات مربوط به جرائم کیفری و رابطه نامشروع

جرایم قابل گذشت

جرایمی که شروع و ادامه تعقیب، رسیدگی

و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی

و عدم گذشت وی است.

جرایم تعزیری

تعزیر مجازاتی است که میزان آن در شرع

تعیین نشده است. میزان آن با توجه به

مصالح و منافع جامعه تعیین می شود.

جرایم کیفری شخصی

جرایم شخصی منجر به آسیب جسمی یا روحی

به شخص دیگر می شود. جرایم شخصی شامل

دو دسته قتل و سایر جرایم خشونت آمیز می شود.

رابطه نامشروع

انجام دادن اعمالی که با عفت عمومی منافات دارد

حضور بدون حجاب در معرض دید عموم

پخش تصویر مبتذل

زنا

برقراری رابطه جنسی بین دو نامحرم است.

زنای به عنف  –  زنا با محارم نسبی

زنای محصن  –   زنای غیر محصن

انواع دادگاه کیفری

دادگاه های کیفری به پنج دادگاه کیفری یک،

کیفری دو، دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب

و دادگاه اطفال و نوجوانان تقسیم میشوند.

چگونگی تشخیص و یا رد و اثبات رابطه نامشروع و زنا

 • زنا یا رابطه نامشروع!

  جرم رابطه نامشروع زن و مرد گاها مصداق زنا و گاهی نیز در حد جرم رابطه نامشروع صرف است. اما چنانچه رابطه نامشروع زن و مرد، زنا باشد با توجه به متاهل بودن یا نبودن زن و مرد و بررسی شرایط، مجازات زنا بر زن و مرد حمل می گردد. جرم رابطه نامشروعی که کمتر از زنا باشد نیز دارای مجازات رابطه نامشروع است که مستند به ماده 637 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) برای زن و مرد مجازات در نظر گرفته شده است.

 • مصداق رابطه نامشروع

  نام گذاری جرم رابطه نامشروع زن و مرد برای هر ارتباطی بین زن و مرد خالی از وجاحت است چراکه در حال حاضر در محیط های کاری، دانشگاه ها و… زن و مرد ها باهم همکلاس، همکار هستند و باهم ارتباطات کاری و درسی دارند. به عبارت دیگر رابطه بین زن و مرد، تا زمانی که از چهار چوب روابط مشروع خارج نگردد مصداق رابطه نامشروع نیست و نمی توان زن و مرد را به جرم رابطه نامشروع زن و مرد مورد محاکمه قرار داد.

 • اثبات و رد رابطه نامشروع

  گاهی زن و مردی به جرم رابطه نامشروع توسط پلیس دستگیر می شوند اما در اظهارات خود بیان می نمایند که قصد آن ها از رابطه ازدواج است و به قصد آشنایی با یکدیگر در ارتباط هستند که البته وجود قصد ازدواج، دلیلی جهت انجام اعمال خلاف شرع فی مابین زن و مرد پیش از ازدواج نیست و البته در برخی از موارد نیز عنوان می شود که صیغه عقد موقت فی مابین زن و مرد خوانده شده است و رابطه ای که شکل گرفته است مشروع بوده است.

 • مجازات رابطه نامشروع

  مجازات روابط نامشروع با توجه به اعمالی که زن و مرد مرتکب شده اند تعیین می گردد. اگر رابطه نامشروع زن و مرد در حد معاشقه باشد و حتی زن و مردی با هم همبستر شوند اما روابط نامشروع آن ها به دخول ختم نگردد در این صورت، صرفا زن و مرد به مجازات رابطه نامشروع ماده 637 محکوم می گردند.

  اما چنانچه رابطه نامشروع زن و مرد زنا باشد. در این صورت با توجه به تاهل و تجرد زن و مرد مجازات در نظر گرفته می شود. چنانچه جرم رابطه نامشروع فی مابین زن و مرد مجردی رخ دهد، مجازات زنا ساده بر زن و مرد حکم فرماست که میزان آن 100 ضربه شلاق حد زنا است.

سوالات متداول

تجاوز به عنف نوعی زناست که در آن مرد با اجبار، زور و تهدید بدون رضایت یک زن، با او رابطه جنسی برقرار می کند. تجاوز به عنف فقط در ایران جرم نیست بلکه در تمام کشورهای دنیا با چنین رفتارهایی برخورد جدی می شود. مرد زنا کار در صورت اثبات جرمش به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم می شود. تجاوز به عنف یکی از جرائم جنایی محسوب می شود.

 1. از شرایط توبه در حدود این استت که، چنانچه مرتکب جرم حدی قصد توبه داشته باشد بایستی قبل از اثبات جرم توبه نماید.
 2. از دیگر شرایط توبه در حدود این است که بایستی برای قاضی محکمه، ندامت و اصلاح مجرم احراز گردد که این امر می تواند از اعمال و رفتار مرتکب و سعی و تلاش او در جهت جبران اشتباه خویش احراز گردد.
 3. از دیگر شرایط توبه در حدود  این است که به غیر از حد قذف وحد محاربه، چنانچه جرم حدی با اقرار ثابت شده باشد،  توبه مرتکب پس از اثبات جرم نیز پذیرفته می شود و در این مواقع قاضی محکمه می تواند درخواست عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری بخواهد.

توبه در جرائم تعزیری بدین صورت است که چنانچه فردی جرائم تعزیری درجه یک تا پنج را انجام دهد و سپس از کرده خود پشیمان شده و توبه نماید در این صورت چنانچه توبه وی پذیرفته شود، در مجازات چنین مجرمینی تخفیف داده می شود.

اما چنانچه مرتکب، جرائم تعزیری درجه شش و هفت و هشت را انجام دهد و سپس از کرده خود پشیمان شده و اظهار ندامت نماید در این صورت چنانچه قاضی محکمه توبه وی را حقیقی قلمداد نماید او را از مجازات تعزیری، درجه شش تا هشت معاف می نماید. از این رو توبه در جرائم تعزیری درجه شش و هفت و هشت سبب معافیت از مجازات می گردد.

اگر چه توبه در شرع و قانون ابزاری جهت جبران خطا و اشتباهات برای مرتکبین در نظر گرفته شده است اما در شرع و قانون به حق الناس توجه ویژه ای شده است و چنانچه فردی با جرم و خطایی که مرتکب شده باشد حقی را از فرد یا افرادی ضایع نموده باشد در این صورت  با توبه، مجازات وی ساقط نمی گردد. این جرائم عبارتنداز دیه، قصاص، حد قذف و حد محاربه که با توبه ساقط نمی گردند و مرتکب بایستی مجازات مقرر قانونی خود را بگذراند.

یکی از  مواردی که حکم قصاص ساقط می گردد و مجازات قصاص اجرا نمی شود گذشت صاحب حق قصاص است. صاحب حق قصاص ممکن است ولی دم مقتول باشد و یا در صورتی که جنایت دیگری به جز سلب حیات به فردی وارد شده باشد( دست فردی قطع شده باشد) خود فردی که جنایت بر او وارد شده است، صاحب حق قصاص محسوب می شود و می تواند در خواست مجازات قصاص را نماید اما در صورتی که صاحب حق قصاص  از مجازات قصاص مرتکب گذشت نماید در این صورت مجازات قصاص اجرا نمی شود.

توجه

برای دریافت مشاوره حقوقی رایگان به صفحه تماس با ما یا صفحه اصلی مراجعه کنید!