عواقب دیرکرد در تحویل ساختمان

عواقب دیرکرد در تحویل ساختمان چیست؟

عواقب دیرکرد در تحویل ساختمان قرارداد خرید یا فروش زمانی کامل می‌شود که ملک از سوی فروشنده به خریدار تحویل داده شود. فروشنده موظف است که در زمان مقرر شده که به توافق طرفین رسیده، ساختمان و ملک مورد معامله را تحویل دهد. در صورتیکه بدقولی کند یا در تحویل ساختمان تاخیر داشته باشد، به موجب قانون با او برخورد می‌شود.

معمولا در قراردادها بندی برای دیرکرد و تاخیر تعهدات درنظر گرفته می‌شود تا در صورت عواقب دیرکرد در تحویل ساختمان، طرف مقابل بتواند به شکل قانونی اعتراض کرده و خسارت خود را دریافت کند.

ماده 376 قانون مدنی در عواقب دیرکرد در تحویل ساختمان

بر طبق ماده ۳۷۶ قانون مدنی، اگر مبیع یا ثمن در زمان مقرر تسلیم نشود، می‌توان به شکل قانونی او را به تحویل ملزم کرد. هر یک از طرفین می‌تواند از تحویل مبیع یا ثمن تا زمانیکه طرف دیگر تعهد خود را تسلیم نکرده، خودداری کند.

یکی از مسائلی که امروزه در قراردادها و معاملات املاک مشاهده می‌شود، مساله تاخیر در تنظیم سند رسمی یا تحویل ساختمان است.

اگر در زمان مقرر شده در قرارداد ساختمان به خریدار تحویل داده نشود، او می‌تواند با مراجعه دادگاه و تقدیم دادخواستی مبنی بر الزام بایع به تحویل ساختمان، حقوق خود را پیگیری کند.

مشتری می‌تواند علاوه بر تنظیم دادخواست و ملزم کردن فروشنده به اجرای تعهداتش، از او بابت دیرکرد در تحویل ساختمان، خسارت دریافت کند.

تحویل ملک به خریدار

در اولین قدم، باید طرفین در مورد نحوه پرداخت مبلغ ملک به توافق برسند.

پس از آن یک بخشی از این مبلغ به صورت پیش‌پرداخت به فروشنده داده می‌شود.

نیاز است که در این مرحله یک مبلغی به عنوان حق فسخ تعیین شود. علاوه بر این باید زمان حضور در محضر و زمان تحویل ملک نیز مشخص شود. در قدم بعدی باید در مورد مقدار مبلغی که در زمان تنظیم قولنامه و در زمان تخلیه ساختمان باید پرداخت شود نیز توافق کنند.

طرفین موظف به دریافت کد اقتصادی هستند و باید درصدی را به عنوان حق‌الزحمه به مشاور املاک بپردازند.

فروشنده متعهد می‌شود که بدون تاخیر ملک را به خریدار تحویل دهد. البته تا زمانی‌که ۹۰ درصد مبلغ ملک را به شکل نقدی یا با چک از خریدار دریافت نکرده باشد، می‌تواند بدون اینکه مشمول خسارت دیرکرد شود، ملک را تحویل ندهد.

تحویل ملک باید در حضور سایر افراد انجام شود زیرا اگر تاخیری در اجرای تعهدات رخ دهد، هر یک از طرفینی که متضرر شده باید شاهدینی داشته باشد که صورت‌جلسه را امضا کرده باشند.

لازم به ذکر است که صرف دریافت کلید ملک کافی نیست و باید از ساختمان بازدید شود تا از خالی بودن آن اطمینان حاصل گردد.

مبلغ نهایی در زمان تحویل ساختمان به شخص فروشنده یا وکیل ملک قانونی او داده می‌شود و صورت‌جلسه تحویل ملک به امضای طرفین می‌رسد و در دو نسخه با حضور شاهدین تنظیم می‌شود.

نحوه محاسبه خسارت دیرکرد در تحویل ساختمان

اصولا میزان خسارتی که در صورت دیرکرد باید پرداخت شود، در قرارداد با توافق طرفین مشخص شده است.

این مبلغ ممکن است بر مبنای هر روز تاخیر یا هر هفته یا هرماه تاخیر تعیین شود.

گاهی ممکن است برخی از شروط قرارداد مانند زمان تحویل ثمن، به صورت شفاهی بین خریدار و فروشنده بیان شود.

در این حالت اگر دو شاهد معتبر در زمان تعیین این شرط حضور داشته باشند، امکان پیگری قانونی آن وجود خواهد داشت.

علاوه بر این در برخی مواقع، ممکن است در قرارداد فروش یا پیش‌فروش، به خسارت دیرکرد اشاره نشود و طرفین به طور شفاهی و با حضور شاهد نیز در این باره صحبت و توافقی نکرده باشند. در این حالت پیگیری تعهدات کمی پیچیده خواهد شد و تابع قواعد مخصوص به خود خواهد بود. با این شرایط، مشتری می‌تواند برای الزام به ایفای تعهد درخواست بدهد و بعد دادخواستی برای دریافت خسارت تاخیر تنظیم کند. در اینصورت میزان خسارت و نحوه تعیین آن به عهده کارشناسان دادگستری خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر کلیک مراجعه کنید

زمانی‌که در قرارداد به صورت کتبی و یا به شکل شفاهی به مساله خسارت دیرکرد اشاره نشده باشد، مشتری به شرطی می‌تواند برای دریافت خسارت به دادگاه مراجعه کند که شخصا به تمام تعهدات خود پایبند بوده باشد. زمان تحویل ملک و میزان خسارت دیرکرد با نظر دادگاه و توافق طرفین تعیین می‌شود.

صدور دستور موقت برای رسیدگی به تاخیر در تحویل ملک

دستور موقت زمانی صادر می‌شود که برای رسیدگی به موضوع فوریت وجود داشته باشد.

در این حالت به پرونده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. البته تشخیص اینکه یک پرونده دارای فوریت است یا خیر، برعهده دادگاه است.

اگر بر طبق قرائن و شواهد، این احتمال وجود داشته باشد که ملک به خریدار دیگری نیز فروخته شده یا قرار است فروخته شود و درنتیجه مالکیت مشتری به خطر افتاده باشد، او می‌تواند برای احقاق حقوق خود از دستور موقت یا تامین خواسته استفاده کند.

در همین راستا، متقاضی به جای تنظیم دادخواست و شکایت از فروشنده، درخواست خود را به دادگاه تقدیم می‌کند و دادگاه برای او دستور موقت صادر می‌کند، در صورت صدور این دستور، تا سه هفته به خریدار برای شکایت از فروشنده فرصت داده می‌شود. این کار برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد در شرایط فوری و اضطراری انجام می‌شود.

تحویل ملک به خریدار از طریق صدور اجراییه

بعد از این‌که خریدار دادخواستی مبنی بر دیرکرد تحویل ساختمان به دادگاه ارائه کرد، یک اجراییه برای او از سوی دادگاه صادر می‌شود و پرونده متقاضی به اجرای احکام ارسال می‌شود تا به صورت قانوی ملک به خریدار تحویل داده شود.

اگر ملک مذکور، در تصرف شخص ثالثی باشد که هیچ مدرکی دال بر تصرف خود ندارد و غصب مال غیر صورت گرفته باشد، خریدار می‌تواند او را به تخلیه ملک ملزم کند.

با این حال همیشه همه چیز به این سادگی نیست.

ممکن است شخص ثالث ساکن در ملک، ادعای مالکیت داشته باشد و مستنداتی مبنی بر مالکیت خود داشته باشد. در این حالت این فرد باید ظرف یک هفته مدارک خود را به دادگاه ارائه کند. اگر تا ۱۵ روز بعد این کار انجام نشود و قراری مبنی بر درخواست تاخیر در اجرای حکم تنظیم نشود، دادگاه می‌تواند ملک را به خریدار تحویل دهد.

 

مقالات مرتبط:

پیش فروش ساختمان و موارد حقوقی مهم پیش از خرید

نکات حقوقی فروش ملک مشا

نکات حقوقی فروش ملک مشا

نکات حقوقی فروش ملک مشا یعنی ملکی که هنوز تقسیم نشده است و به بیان دیگر ملکی است که حداقل 2 نفر در آن بعنوان شریک مشاعی در آن سهیم باشند. ملک مشاع می تواند زمین با هر کاربری، آپارتمان، خانه یا باغ باشد.

نکات حقوقی فروش انواع ملک مشا

املاک مشاعی به دو دسته‌ی کلی تقسیم‌بندی میشوند:

الف) املاک مشاعی که شرکای آنها بطور قهری و ناخواسته باهم شریک شده‌اند. نمونه‌ی بارز آن میتوان به املاک ورثه‌ای اشاره کرد که در آن وراث پس از فوت مورث، بصورت قهری در ملکی که به ارث میرسد، شریک میشوند.

ب) املاک مشاعی که شرکای آنها بصورت توافقی با یکدیگر شریک میشوند و در آن هیچ قهر و غلبه‌ای وجود ندارد.

توجه شود تا زمانی که ملک ورثه‌ای یا ملک شرکای مشاع تقسیم نشده باشد، ملک کماکان مشاع خواهد بود.

تصرف واحد بر ملک مشاع

کسی که شریک ملک مشاعی است، نمیتواند به تنهایی اقدام به تصرف کند. اگر کسی شریک مشاعی باشد و تصرف واحد و یکجا بر ملک داشته باشد، باید به شریک دیگرش اجرت‌المثل بدهد و اگر امتناع از اجرت‌المثل نماید، شریک دیگر میتواند با طرح دعوا و در پی آن کارشناسی شدن ملک، به اجرت‌المثل خویش برسد.

فروش مال مشاع توسط احدی از شرکاء

هرچند که شرکاء نمیتوانند در ملک بدون اذن سایرین تصرف واحد داشته باشند اما این حق را دارند که سهم خود را بفروشند. حال فرقی نمیکند که شریک، یک سهم از صد سهم را داشته باشد و یا نود و نه سهم از صد سهم را داشته باشد.

خریدار بعنوان شریک جدید

اگر یکی از شرکاء سهم خود را به شخص ثالثی فروخت، خریدار نمیتواند حتی به اعتقاد اینکه در سهم خود تصرف میکند، تصرف مالکانه داشته باشد؛ زیرا خریدار با شریک دیگر، شریک مشاعی می شود.

حق شفعه در ملک مشاعی

کسانی که در یک ملک شریک هستند و تعداد آنها دو نفر باشند و احدی از شرکاء بدون اذن دیگری اقدام به فروش سهم خود کند، آن شریک دیگر میتواند از حق شفعه خود استفاده کند و بدین شرح که معادل ثمن معامله‌ای که شریک سابق در آن معامله دریافت کرده است را به آن خریدار بدهد و خودش سهم را تملک کند.

نحوه‌ی فروش ملک مشاعی

اگر شریکان ملک مشاعی قصد داشته باشند که شش دانگ ملک مشاعی را بفروش بگذارند، باید تمام شرکای قهری یا اختیاری در جلسه‌ی معامله حاضر باشند و زیر قرارداد را امضاء کنند.

منتها اگر برخی از شرکاء بیمار باشند یا در خارج از کشور اقامت داشته باشند و نتوانند در جلسه‌ی معامله شرکت کنند، مکلف هستند که بمنظور انعقاد معامله، وکیل معرفی کنند.

وجه داشته باشید که وکیل ملکی به طور حتم باید محضری و مدنی باشد و وکیل دادگستری با وکالتنامه هم نمیتواند زیرهیچ قراردادی را امضاء کند؛ زیرا وکیل فقط حق دفاع در محاکم را دارا میباشد.اگر وکیل دادگستری قصد دارد بیع‌نامه مشاعی را به امضاء برساند، باید وکالتنامه‌ی محضری داشته باشد.

سوالات مهم

1- آیا هنگامی که احدی از شرکاء قصد فروش ملک مشاع به خریداران متعدد داشته باشد، مانع انتقال اعتبار می شود؟

انتقال سهم یک شریک به اشخاص متعدد که باعث زیاد شدن شرکا می شود، مانع از اعتبار انتقال است.

2- اگر ملک مشاع قبل از ثبت منتقل شود، چه اتفاقی می افتد؟

ماده 114 آیین نامه قانون ثبت: هر گاه ملک مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از ثبت ملک به یک نفر منتقل شود، با تذکر به متقاضیانی که ملک به نام آنها آگهی شده و انتقال داده اند، به نام منتقل الیه در یکجا ثبت شده و سند ملکیت تمام ملک صادر می گردد.

قوانین پیش فروش ملکی را بیشتر بدانید

مقالات مرتبط:

پیش فروش ساختمان و موارد حقوقی مهم پیش از خرید

پیش فروش ساختمان

پیش فروش ساختمان و موارد حقوقی مهم پیش از خرید

یکی از موضوعات حقوقی که همیشه پیچیدگی‌های خاصی دارد، پیش فروش ساختمان است؛ چون مورد معامله هنوز بصورت کامل وجود خارجی ندارد و ممکن است در آینده همین مسأله سرمنشأ بروز مشکلات متعددی باشد. در ادامه با توضیحات وکیل متخصص ملکی همراه باشید…

ماهیت حقوقی پیش فروش ساختمان

بیشتر مواقع اشخاص آپارتمانی که هنوز ساخته نشده و قرار است در آینده بنا شود را در قالب عقد بیع خریداری میکنند اما هنگامی که در قرارداد پیش فروش بین فروشنده و خریدار اختلاف حاصل می‌گردد، در مقابل دعوای الزام به تحویل و تسلیم یا الزام به تنظیم سند علیه فروشنده، دادگاه چنین استدلال میکند که چون در زمان معامله مبیع وجود خارجی نداشته است، بنابراین بیع فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملک ندارد، فلذا دعوی رد می‌شود.

قرارداد پیش‌ فروش ساختمان از دیدگاه قانون

در صدر ماده یک قانون پیش‌ فروش ساختمان مصوب 1389 قرارداد پیش فروش اینطور تعریف شده است که هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌ فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش ‌خریدار) درآید، از نظر مقررات این قانون قرارداد پیش فروش ساختمان محسوب می‌شود.

ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات

چنانچه پیش فروش نده به تعهدات خود عمل نکند و واحد پیش فروش شده را تحویل ندهد، علاوه براینکه از طریق مراجع صالح اجبار به انجام تکلیف خود میشود، باید بابت تأخیر در انجام تعهد، بسته به امر انجام نشده، خساراتی نیز بپردازد. مثلاً در صورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای مشاعی، روزانه به میزان 5/0% بهای روز تعهدات انجام نشده به میزان قدرالسهم پیش‎خریدار پرداخت شود. این مقادیر در ماده 6 قانون پیش ‌فروش ساختمان بیان شده است.

نحوه پرداخت بهای پیش فروش

در پیش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد، توافق طرفین خواهد بود ولی حداقل10% از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل وصول خواهد بود و طرفین نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند. بنابراین پیش فروش نده نمی‌تواند پرداخت تمام بها را قبل از انتقال قطعی مورد معامله درخواست کند.

عدم پرداخت اقساط بها

در صورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت نداشته باشد، پیش‌خریدار میتواند اقساط بهای واحد پیش فروش شده را پرداخت نکند. پیش‌خریدار میتواند پرداخت اقساط بهای واحد پیش فروش شده را منوط به ارائه تأدییه مهندس ناظر و گزارش پیشرفت کار مبتنی بر مفاد قرارداد بنماید.

انقضای اعتبار قرارداد چه زمانی است؟

پس از انتقال قطعی واحد پیش فروش شده قرارداد پیش فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به اعاده آن به دفترخانه می‌باشند.

آیا پیش‌خریدار میتواند حقوق و تعهدات را واگذار کند؟

پیش‌خریدار میتواند با جلب رضایت پیش فروش نده کلیه حقوق و تعهدات قراردادی خود را به غیر واگذار کند اما در صورت عدم جلب رضایت پیش فروش نده، مسئول پرداخت بهای قرارداد در برابر پیش فروش نده میباشد و منتقل‌الیه سمتی نخواهد داشت.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

واگذاری حقوق و تعهدات پیش فروشنده

پیش فروشنده میتواند تمام حقوق و تعهدات خود را و یا بخشی از حقوق و تعهدات خود را نسبت به واحد پیش فروش شده در صورت جلب رضایت همه‌ی پیش‌خریداران یا قائم‌مقام قانونی آنها به موجب قرارداد واگذاری حقوق، به غیر واگذار نماید. لذا شرط اساسی برای انجام واگذاری رضایت کلیه پیش‌خریداران است.

تبلیغات برای پیش فروش

تبلیغات برای پیش فروش بلامانع است، و انتشار آگهی پیش فروش به هر طریقی امکان دارد ولی برای جلوگیری از کلاهبرداری و انجام معاملات معارض شرایطی برای تبلیغات وجود دارد که از جمله:

پیش فروشنده مکلف است قبل از هر اقدامی جهت تبلیغات، مجوز لازم برای انتشار آگهی از مراجع ذی‌صلاح اخذ نماید.

مطبوعات و رسانه‌‌ها حق ندارند که بدون ارائه مجوز انتشار آگهی که پیش فروش نده از مراجع صالح دریافت کرده است، اقدام به نشر آگهی پیش فروش ساختمان کنند. در غیر اینصورت به مدت حداکثر 2ماه توقیف میشوند.

نکات حقوقی فروش ملک مشا

درخواست طلاق از طرف مرد

اگر مرد درخواست طلاق دهد و اگر زن راضی به طلاق نباشد

درخواست طلاق از طرف مرد با توجه به کثرت سوال در خصوص طلاق از طرف مرد مرد و سوال توأمان که اگر زن طلاق نخواهد تکلیف چیست؟ باید به این نکات توجه کرد که اولا در قوانین جاری کشور طلاق در اختیار شوهر است و او می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و دادن دادخواست طلاق همسرش را طلاق بدهد. در این خصوص رضایت زن شرط نیست یعنی اگر زن طلاق نخواهد ولی مرد اصرار به آن داشته باشد در نهایت دادگاه ناگزیر به صدور حکم طلاق می باشد.

درخواست طلاق از طرف مرد بدون رضایت زن

اما این که در مراحل طلاق دادن زن حائز اهمیت است حقوق مالی زوجه است که دادگاه رسیدگی کننده به طلاق مکلف در ضمن رای طلاق نسبت به آن ها تعیین تکلیف کند. مواردی مثل شرط تنصیف اموال، مهریه، اجرت المثل، حضانت، نفقه و نحله.

اما این که در مراحل طلاق دادن زن حائز اهمیت است حقوق مالی زوجه است که دادگاه رسیدگی کننده به طلاق مکلف در ضمن رای طلاق نسبت به آن ها تعیین تکلیف کند. مواردی مثل شرط تنصیف اموال، مهریه، اجرت المثل، حضانت، نفقه و نحله.

در جواب گفته می شود که چون اصل طلاق در اختیار مرد است رای صادر می گردد ولی مسائل مالی و غیر مالی در ارتباط با زوجیت ممکن است در دادگاه بالاتر به دلایلی نقض گردد.

بهترین وکیل طلاق در تهران

ولی اگر زن راضی به طلاق نباشد موجب طولانی شدن پرونده طلاق می شود حتی یک سال یا بیشتر. درخواست مطالبات مالی ناشی از ازدواج در دادخواست طلاق از طرف مرد از موجبات طولانی شدن پرونده خواهد شد. به عنوان مثال اگر زوجه ضمن دادخواست طلاق مرد در جلسه دادرسی شخصا یا توسط وکیل، مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی را کند. پرونده از سوی دادگاه جهت کارشناسی، وقت نظارت برای آن تعیین می شود چه بسا که پس از کارشناسی، یکی از طرفین به مبلغ تعیین شده توسط کارشناس معترض باشد، که موضوع به هیات کارشناسان ارجاع داده می شود.

وکیل طلاق در تهران

بنابراین اصل طلاق برای شوهر راحت خواهد بود ولی پرداخت حقوق مالی زوجه ناشی از ازدواج مشکل ساز خواهد بود. پس اگر زن طلاق نخواهد و اگر مرد دادخواست طلاق بدهد اعتراض زوجه (زن) موجب اطاله دادرسی خواهد شد و ضمنا مطالبه مهریه، اجرت المثل و نصف دارایی – در فرض استحقاق زوجه – از موجبات طولانی تر شدن پرونده و یا اجرا نشدن حکم طلاق خواهد بود.

سوال شده که اگر زن راضی به طلاق نباشد و از طرفی اگر مرد درخواست طلاق بدهد، مرد بایستی تمام مهریه را یک جا بپردازد؟ این سوال قبلا در مطلبی در سایت  با عنوان «در صورت طلاق از طرف مرد آیا مهریه تقسیط می شود؟» پاسخ داده شده است اما به طور خلاصه اگر اعسار مرد نزد دادگاه ثابت شود مهریه توسط دادگاه تقسیط می شود حتی اگر زن طلاق نخواهد و یا راضی نباشد.

مقالات مرتبط:

طلاق غیابی

طلاق غیابی

طلاق غیابی

پیش از توضیح طلاق غیابی لازم است که بدانیم رای غیابی چیست؟ در صورتیکه دادخواستی علیه شخصی داده شود و خوانده یعنی کسی که علیه او خواسته مطرح شده است ابلاغیه وقت رسیدگی دادگاه را به شخصه تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی بر طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ نشده باشد و یا این که در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه نیز در ماهیت نداده باشد، در صورت محکوم شدن او رای صادره غیابی است، رای غیابی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی است و کسی که رای غیابی علیه او صادر شده است می تواند در ظرف مدت مذکور از دادگاه با ذکر دلیل تقاضای واخواهی و رسیدگی مجدد کند.

طلاق غیابی چیست؟

خواسته طلاق هم از قاعده مذکور مستثنی نیست و اگر وقت رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد و در دادگاه نیز حضور نیابد و لایحه هم نداده باشد در فرض محکومیت، طلاق غیابی است. اما با توجه به این که خواهان طلاق و خواسته طلاق می تواند طلاق از طرف زوج (مرد) یا طلاق از طرف  زوجه (زن) باشد، در ادامه به تفکیک در این خصوص توضیح داده می شود.

طلاق غیابی از طرف مرد

بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق در اختیار مرد است. لذا اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسرش بدهد چه زن در دادگاه حاضر شود و یا حضور پیدا نکند و لایحه نیز ندهد قطعا رای طلاق صادر خواهد شد ولی در حالت دوم رای صادره طلاق غیابی است و زن می تواند در مهلت قانونی واخواهی کند. آنچه اهمیت دارد این است که رای طلاق به درخواست مرد از سوی دادگاه صادر می شود.

ولی ثبت طلاق منوط است به پرداخت حقوق مالی زن (زوجه) که در رای دادگاه منعکس می گردد.

وکیل متخصص طلاق

ممکن است سوال پیش آید که حقوق مالی زوجه در طلاق از طرف مرد چیست؟ عبارت است از مهریه، اجرت المثل ایام زوجیت (به شرط مطالبه از سوی زوجه)، نفقه ایام عده، نفقه معوقه (در صورت مطالبه زوجه و استحقاق او) و شرط تنصیف اموال مندرج در عقدنامه ها به شرط امضاء این شرط توسط زوج و بودن اموال موجود در هنگام طلاق که بعد از عقد خریداری شده باشد.

نکته مهم طلاق غیابی

اما استفاده از شرط تنصیف، اجرت المثل و نفقه معوقه اگر از طرف زوجه درخواست شود در رای دادگاه در صورت بودن شرایط انعکاس پیدا می کند.

بعد از صدور حکم طلاق غیابی به درخواست زوج اگر مهریه قبلا توسط زوجه مطالبه نشده باشد زوج در صورت مصر بودن و عدم توانایی پرداخت یک جای مهریه می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به همان شعبه صادر کننده طلاق به طرفیت زوجه تقدیم کند. دادگاه در صورت حضور نیافتن زوجه یا نبودن او با توجه به شهادت شهود زوج، مهریه را تقسیط می کند.

طلاق غیابی از طرف زن

اگر زنی به طرفیت شوهر دادخواست طلاق غیابی بدهد و زن دلیلی محکمه پسند برای طلاق ارائه کند و شوهر علی رغم ابلاغ در دادگاه حاضر نشود، لایحه ندهد و اخطاریه دادگاه هم به او ابلاغ واقعی نشده باشد رای طلاقی که از سوی دادگاه صادر می شود غیابی است. بهتر است که در خصوص داشتن اطلاعات کافی در مورد طلاق مطلب شرایط طلاق از طرف زن را مطالعه بفرمایید.

نکته: که اگر احضاریه دادگاه به شخص مورد نظر مثلا شوهر در این جا ابلاغ شده باشد بر طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی است و اگر به بستگان و یا خادم و کارمندان او ابلاغ شود بر طبق ماده ۶۹ قانون مذکور ابلاغ قانونی است و اگر نشانی داده شده درست باشد ولی کسی حضور نداشته باشد اخطاریه الصاق می شود که بر طبق ماده ۷۰ ابلاغ قانونی است.

مرد غایب (مفقود الاثر)

یکی از مواردی که بر طبق قانون زوجه می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند این است زوج(شوهر) به مدت ۴ سال تمام مفقود باشد در این صورت مطابق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی تقاضای طلاق می شود.

اگر مرد (شوهر) شروط چاپی عقدنامه را امضا کرده باشد بر طبق بندهای ۸ و ۱۱ عقدنامه ترک منزل به مدت ۶ ماه هم از موجبات طلاق خواهد بود و اگر مرد در دادگاه حاضر نشود رای طلاق غیابی است.

اگر زنی از شوهر وکالت در طلاق کامل داشته باشد، می تواند با انتخاب وکیل دادگستری به وکالت از شوهر و بدون حضور او و از طریق طلاق توافقی مراحل طلاق را طی کند. توجه داشته باشید که از نظر حقوقی این طلاق به دلیل حضور وکیل مع الواسطه برای زوج(شوهر) طلاق غیابی محسوب نمی شود.

یکی از شگردهای بعضی از وکلا و زنان چنین است که دادخواست مطالبه نفقه معوقه حداقل به مدت ۶ ماه در شورای حل اختلاف طرح می کنند و با دادن نشانی صوری رای غیابی نفقه معوقه اخذ می کنند و به دنبال آن به استناد نپرداختن نفقه دادخواست طلاق به دادگاه می دهند. این روش در مورد مرد هایی که مدتی در خارج از کشور هستند بسیار انجام می شود. که پر واضح است در صورت کذب بودن موضوع کاری غیر اخلاقی است.

مقالات مرتبط:

راه قانونی دریافت نقفه زن

تعریف حقوقی حق حبس

تعریف حقوقی حق حبس

تعریف حقوقی حق حبس امروزه یکی از حقوقی که شرع و به تبع آن قانونگذار برای زنان در نظر گرفته حق حبس است. یعنی اینکه زن می تواند تحت شرایطی تا زمانی که مهریه خود را به صورت کامل دریافت نکرده باشد، از تمکین کردن شوهر خود امتناع نماید. اما متاسفانه در دادگاه ها و مراجع قضایی، شاهد این موضوع هستیم که بعضی زوجین به جای آن که سعی در حل مشکلات خود نمایند، سعی می کنند تا از حقوق خود به ضرر طرف مقابل استفاده نمایند. این که استفاده از حق حبس مهریه به بنیان خانواده کمک می کند یا ضرر می رساند بحثی است که احتیاج به بررسی دقیق دارد.

تعریف حقوقی حق حبس چیست؟

حق حبس زن در علم حقوق این است که زوجه تا زمان مطالبه مهریه خود به صورت کامل، می‌تواند از انجام وظایف خود در قبال شوهر خودداری نماید. این موضوع در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به صراحت ذکر شده است. همچنین براساس ماده ۱۰۸۶، حق حبس مهریه به شرطی قابل اجرا کردن است، که زوجه قبل از اجرای آن تمکین نکرده باشد.

براساس مواد قانونی فوق، روشن است که تمکین هر دو نوع عام و خاص را شامل می‌شود. در الزام به تمکین عام، زن موظف به حسن معاشرت و خوش خلقی و اطاعت از شوهر در برخی مواردی است که شرع و قانون وی را ملزم نموده است. در تمکین خاص، زن باید شرایط بهره‌جویی و لذت جنسی شوهر را از خود فراهم آورد. البته این موضوع متقابلا در مورد مرد نیز وجود دارد. بنابراین، چنانچه اثبات گردد که زن قبل از اجرای حق حبس از شوهر خود تمکین کرده یعنی مثلا به خانه وی رفته و یا با او رابطه جنسی در حد و اندازه داشته، این حق ساقط می‌گردد.

شرایط اعمال حق حبس مهریه

همانطور که در ابتدای این مقاله گفته شد، استفاده از حق حبس منوط به تحقق برخی شروط است. شرایط اعمال حق حبس مهریه به شرح زیر است:

مهریه حال باشد: این عبارت همان معنای عندالمطالبه است. یعنی برای پرداخت مهریه زمان و یا شرطی که نشان دهنده وعده دار بودن پرداخت مهریه باشد، تعیین نگردد. به طور مثال اشخاصی که مهریه آن‌ها عندالاستطاعه باشد، نمی‌توانند از این حق استفاده نمایند.

عدم تمکین عام و خاص: بنابر متن صریح قانون مدنی، چنانچه زن قبل از اعمال حق حبس مهریه، هیچ گونه تمکین اعم از عام و یا خاص ننموده باشد، می‌تواند با اجرا گذاشتن مهریه خود، از تمکین خودداری نماید.

ناآگاهی زن از عدم استطاعت مالی زوج در پرداخت مهریه: چنانچه زوجه بداند که مرد توان پرداخت مهریه را ندارد و این موضوع در دادگاه اثبات شود، دیگر نمی‌تواند از این حق استفاده نماید.

نکات حقوقی مهم درباره تعریف حقوقی حق حبس

چنانچه زن از حق حبس مهریه استفاده کند، حتی با وجود اعسار مرد و اقساطی شدن مهریه، زوجه می‌تواند از این حق تا پایان اقساط استفاده نماید و از تمکین خودداری کند. این موضوع در رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ سال ۱۳۸۷ ذکر شده است.

در صورتی که زن از حق حبس استفاده کند، زوج باید نفقه او را بپردازد.

در صورتی که مرد بخواهد زن را به دلیل حق حبس طلاق دهد، زوجه نمی‌تواند شرط تنصیف را اجرایی نماید.

زوجه با اعمال حق حبس مهریه و امتناع از شروع زندگی مشترک، نمی‌تواند از دادگاه درخواست طلاق بر مبنای عسر و حرج نماید.

با وجود اعمال حق ذکر شده، مرد نمی‌تواند زن را به تمکین ملزم نماید. اما اگر مرد استطاعت مالی مناسبی داشته باشد، حکم به ازدواج مجدد مرد خواهد داد.

حق حبس زن، خوب است یا بد؟

یکی از چالش‌های اساسی میان زوجین، ارتباط میان مهریه، نفقه، تمکین و حق حبس است. متاسفانه در سال‌های اخیر با رشد نجومی قیمت سکه و باز شدن پای آن به میان زوجین، مشکلات حقوقی عدیده‌ای میان زوجین ایجاد شده است. از یک سو برخی از زنان، پس از وقوع و یا با گذشت زمان اندکی از آن، با اجرا گذاشتن مهریه و اعمال حق حبس، عملا بر پایان زندگی مشترک با همسر خود مهر می‌زنند. چرا که با قیمت کنونی سکه و شرایط اقتصادی عموم مردان، پرداخت مهریه سالیان دراز طول می‌کشد. همین امر باعث می‌شود که مردانی که درگیر این پرونده هستند، احساس فریب خوردگی می‌کنند و به همین متاسفانه برخی از آنان راه آزار و اذیت همسران خود را در پیش می‌گیرند تا بتوانند آنان را مجاب به تمکین و یا طلاق نمایند.

وکیل مهریه 

از طرفی حق حبس در برخی مواقع و شرایط می‌تواند بسیار مفید باشد. به طور مثال برخی مردان، پس از انجام عقد از فراهم کردن زندگی مشترک و بردن همسر خود از خانه پدری خودداری می‌کند. تمکین زن نیز مزید بر علت شده و این زمان طولانی‌تر می‌گردد. هر چه فاصله زمانی بین عقد و عروسی از حد استاندارد بیشتر شود، احتمال جدایی بیشتر می‌شود. حال اگر جدایی رخ دهد، بازنده اصلی زنی است که هم تمکین نموده و هم به خانه شوهر نرفته است.

بنابراین، با یک نگاه عمیق و جامعه شناسانه به موضوع حق حبس، می‌توان دریافت که این حق برای حفظ شان و کرامت درنظر گرفته شده است، مشروط بر آن که از این حق به شکل غیر اخلاقی سوء استفاده نگردد.

مزایای استفاده از وکیل برای

همانند هر پرونده دیگری، حق حبس مهریه دارای زوایا و ابعاد مختلف حقوقی است. بنابراین، بهتر است که پرونده را به یک وکیل یا کارشناس حقوقی با تجربه محول کنید. به خصوص، اگر مرد هستید و می‌خواهید تمکین زوجه را برای اسقاط حق حبس زن اثبات نمایید، بهتر است حتما از مشاوره حقوقی تخصصی استفاده نمایید. بسیاری از افراد به دلیل ناآگاهی و عدم داشتن فرهنگ استفاده از وکیل، خسارات زیادی را به خود و خانواده خود وارد می‌نمایند. بنابراین چنانچه می‌خواهید، احتمال پیروزی در پرونده را افزایش دهید و در زمان و هزینه صرفه جویی کنید، حتما وکیل بگیرید.

مقالات مرتبط:

راه قانونی دریافت نقفه زن

راه قانونی دریافت نقفه زن

راه قانونی دریافت نقفه زن

راه قانونی دریافت نقفه زن عقد نکاح اسلامی از مهم ترین عقود اسلامی رایج در کشور های اسلامی است. این عقد به موجب احکام اسلام نتایج و آثاری را بر گردن دو طرف قرار می دهد و طرفین را متعهد به انجام اعمالی میکند. به همین منظور احکام اسلام مربوط به ازدوج از کامل ترین احکام است.

قوانین کشور ما نیز بر اساس احکام اسلامی تدوین شده است و در نتیجه آن حقوق و تعهدات مربوط به عقد نکاح اسلامی نیز در آن وجود دارد. از مهم ترین تکالیفی که بعد از نکاح بر گردن مرد قرار میگیرد حقوق مربوط به زن است.دیونی که زوجه بر گردن همسر خود دارد نفقه، مهریه و اجرت المثل زمان زوجیت است.

نفقه یکی از مهترین حقوق زوجه و پرداخت آن نیز الزامی است. مگر در مواردی که زوجه استحقاق دریافت آن را نداشته باشد که البته قانونا آن هارا صراحتا بیان می کند. در ادامه به شرح دقیق نفقه و قوانین مربوط به آن می پردازیم. اگر شما به عنوان زوجه نفقه ی خود را دریافت نکرده یا نمی کنید و قصد توسل به قانون برای مطالبه ی حقوق خود را دارید بهتر از پیش از هر اقدامی با یک وکیل نفقه زن مشورت کنید.

نفقه و انواع آن

در قانون به دو دسته ی نفقه ی اقارب و نفقه ی زوجه تقسیم می شود.

نفقه ی اقارب عبارت است از پولی که شخصی به اقارب صعودی (پدر یا مادر) یا به اقارب نزولی (فرزندان) می پردازد به شرط آنکه آنها توانمندی مالی کافی برای رفع حاجت و امرار معاش را نداشته باشند و همچنین قدرت اشتغال نیز وجود نداشته باشد و همچنین انفاق کننده نیز تمکن مالی کافی برای پرداخت نفقه را داشته باشد.

ماده 1107 قانون مدنی راه قانونی دریافت نقفه زن

نفقه ی زوجه که موضوع اصلی این مقاله است مطابق ماده ی ۱۱۰۷ قانون مدنی بدین معناست:

«نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض» که بر عهده ی شوهر است که باید به همسر خود بپردازد. زوجه در صورتی مستحق دریافت نفقه می شود که عقد نکاح صورت گرفته دائمی باشد. برای مطرح کردن مشکل خودت در خصوص دریافت نفقه بهتر است با یک وکیل نفقه زن مشورت کنید.

ماده 1111 قانون مدنی

در خصوص نفقه زوجه تفاوت های بسیاری با نفقه ی اقارب وجود دارد. برای مثال در نفقه ی اقارب تمکن مالی مرد شرط است در حالی که در نفقه ی زوجه تمکن مالی مرد اهمیتی ندارد و زوج در هر صورتی باید نفقه ی زوجه ی خود را بپردازد. همچنین در نفقه اقارب اگر شخص مورد انفاق توانایی اشتغال داشته باشد، مستحق دریافت نفقه نیست در حالی که زوجه چه شاغل باشد و چه خانه دار مستحق دریافت نفقه است. لازم به ذکر است نفقه زوجه دائم بر نفقه اقارب مقدم است و پرداخت آن در اولویت است. به موجب ماده ی ۱۱۱۱ قانون مدنی:

زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه مراجعه کند در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

ماده 1129 قانون مدنی

این ماده صراحتا اعلام می دارد که اگر مرد نفقه ی زوجه ی خود را نپردازد، زوجه میتواند با مراجعه  به محاکم ذی صلاح درخواست نفقه کند.دادگاه خود نفقه زن را تعیین می کند و شوهر نیز ملزم به پرداخت آن می شود. در غیر این صورت به موجب ماده ی ۱۱۲۹ قانون مدنی:

«در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه»

پس ضمانت اجرای قانون در مقابل مردی که از پرداخت نفقه به همسر خود سر باز میزند، دادن اجازه ی طلاق به زوجه است.

محاسبه نفقه زن و راه قانونی دریافت نقفه زن

در ابتدا نفقه ی زن به صورت توافقی توسط زن و مرد تعیین می شود. اگر که طرفین به توافق نرسند و یا مرد از پرداخت نفقه سر باز بزند زوجه میتواند با مراجعه به مرجه ذی صلاح در خواست تعیین و پرداخت نفقه کند. در این جا دادگاه خانواده که مرجع ذی صلاح رسیدگی به این دعاوی هستند نفقه ی زن را تعیین می کنند.

راه قانونی دریافت نقفه زن در تعیین نفقه ی زن به جایگاه، شان، منزلت، شغل، موقعیت خانوادگی زن توجه می شود. پس از تعیین نفقه مرد مستلزم پرداخت آن می شود و همانطور که فوقا ذکر شد اگر باز زوج از پرداخت نفقه امتناع کند یا توانمندی مالی برای پرداخت نفقه ی تعیین شده را نداشته باشد، دادگاه زوج را مجبور به طلاق زوجه ی خود می کند. اگر قصد مراجعه به دادگاه برای دریافت نفقه دارید بهتر است به وسیله ی وکیل نفقه ی زن اقدام کنید.

وکیل نفقه زن به شما در بیان درخواست خود و اثبات ادعای مبنی بر عدم دریافت نفقه کمک می کند و در صورتی که نسبت به مقدار نفقه ی تعیین شده اعتراض داشته باشید، به نمایندگی از شما درخواست تجدید نظر می کند. همچنین در صورتی که مرد باز حکم تعیین شده را اجرا نکند، روند دریافت حکم طلاق را تسریع و تسهیل می کند.

راه قانونی دریافت نقفه زن پس از طلاق

طلاق به دو دسته ی بائن و رجعیه تقسیم می شود. طلاق بائن به طلاقی گفته می شود که پس از انجام طلاق امکان رجوع برای طرفین وجود ندارد و جدایی به صورت کامل انجام می گیرد. در طلاق رجعیه طرفین تا به سر رسیدن زمان عده (سه ماه و ده روز) می توانند به هم رجوع کنند.پس از به پایان رسیدن مدت عده جدایی به طور کامل انجام می گیرد.

ماده 1109 قانون مدنی

مطابق ماده ی ۱۱۰۹ قانون مدنی : «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح‌ یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.»

به موجب این ماده در طلاق رجعیه تا زمان پایان یافتن مدت عده زن مستحق دریافت نفقه است.

اگر طلاق بائن باشد زن نفقه ای دریافت نمی کند مگر آنکه باردار باشد که در این صورت تا زمان تولد بچه مستحق دریافت نفقه خواهد بود. برای انجام مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق سایت آوای وکیل با وکیل نفقه زن ارتباط برقرار کنید.

البته دریافت نفقه بعد از طلاق منحصر به طلاق بائن و طلاق رجعیه نمی باشد. همینطور اگر زن از همسر خود طلاق بگیرد و همسر وی در طول مدت زوجیت نفقه ی وی را پرداخت نکرده باشد زن می تواند طرح دعوا کرده و نفقه ی خود را دریافت کند. لازم به ذکر است این امر مستلزم ارائه ی مدارک معتبر و مستند به دادگاه است تا ادعا زن مبنی بر عدم دریافت نفقه در ایام زوجیت ثابت شود.

لازم به ذکر است در این مواقع که طرح دعوا، ارائه دادخواست و اثبات ادعا لازم می شود وجود فرد متخصص در کنار شما بیش از پیش لازم می شود. شما با توسل به وکیل نفقه زن میتوانید دادخواست مناسب شرایط خود را به دادگاه خانواده ارائه کنید. وکیل نفقه زن همچنین به شما در بیان اظهارات منطقی در دادگاه یاری می رساند و در اثبات ادعا مذکور نیز نقش بسزایی ایفا می کند.

زن در چه مواردی مستحق دریافت نفقه نمی باشد ؟

زن در مواردی که قانون آن را تصریح کرده است استحقاق دریافت نفقه را ندارد. مطابق ماده ی ۱۱۰۸ قانون مدنی :” هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.”

عدم انجام وظایف زوجیت که آن را نشوز می نامند، مانع از پرداخت نفقه به زوجه می شود. برای مثال زنی که به نحو غیر قانونی خانه ی شوهر را ترک کند، مستحق دریافت نفقه نیست.

لازم به ذکر است در باب مثال مذکور، اگر زن به صورت قانونی و با اجازه ی دادگاه منزل شوهر را ترک کرده و مسکن جداگانه ای اختیار کرده باشد، تا زمانی که در رجوع به خانه ی همسر معذوریت داشته باشد مستحق دریافت نفقه است. در صورت نیاز به وکیل نفقه زن می توانید از طریق سایت آوای وکیل اقدام کنید.

وکیل نفقه زن

دریافت مطالبات در هر پرونده ای مشکلات مخصوص به خود را به همراه دارد. در این مورد که فرد مقابل شما همسرتان است دریافت آن به مراتب دشوار تر می شود. به همین منظور است که شما پیش از هر عملی بهتر است از طریق مشاوره به کسب اطلاعات بپردازید و با در نظر گرفتن تمامی جوانب دست به عمل بزنید.

در ادامه طی کردن روند های قانونی مربوط به نفقه نیز ممکن است برای شما دشوار باشد. به همین منظور حضور وکیل نفقه زن در مواقع مراجعه به محاکم دادرسی حائز اهمیت فراوان است. سایت آوای وکیل با ارائه انواع خدمات حقوقی شما را در یافتن وکیل نفقه زن مد نظرتان راهنمایی و هدایت می کند و شما را به مقاصدتان می رساند.

مقالات مرتبط:

تعریف حقوقی حق حبس

سلام دنیا!

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!