نوشته‌ها

حکم ترک منزل زن بدون اجازه شوهر

حکم ترک منزل توسط زن بدون اجازه شوهر چیست؟

حکم ترک منزل زن بدون اجازه شوهر طبق قوانین زن مکلف به تمکین از شوهر است. چه تمکین عام و چه تمکین خاص. در نتیجه در قوانین شرایطی تعریف شده است تا در صورت ترک منزل توسط زن، بدون دلیل موجه، مرد بتواند از لحاظ قانونی این موضوع را پیگیری نماید. بر اساس قوانین مدنی با جاری شدن عقد نکاح بین زن و شوهر هر دوی آنها حقوق و تکالیفی در قبال یکدیگر پیدا می کنند.

از جمله ی مهمترین موارد در بین این حقوق و تکالیف می توان به پرداخت نفقه و تمکین از شوهر اشاره کرد. در نتیجه اگر زن خانه را بدون اجازه ی همسرش ترک کند مصداق بارز عدم تمکین به شمار رفته و در واقع وظایف زناشویی خود را به انجام نمی رساند. پس مرد می تواند برای پیگیری قانونی این موضوع وارد عمل شود.

ترک منزل توسط زن

طبق قوانین نفقه ای که به زن پرداخت می شود در قبال تمکین از شوهر است. تمکین به طور کلی به دو دسته ی تمکین عام و تمکین خاص تقسیم می شود. منظور از تمکین عام انجام امور مربوط به زندگی است و منظور از تمکین خاص، امور مربوط به زناشویی است. در نتیجه ی همین تعارف، تمکین چه از نوع خاص و چه از نوع عام از جمله مهترین موارد مطرح بین زن و شوهر به شمار می رود.

با توجه به تعریف ارائه شده از عدم تمکین، در صورت ترک منزل توسط زن، این کار او به معنای عدم تمکین خواهد بود و در صورتی که دلیل موجهی برای این کار نداشته باشد نفقه به او تعلق نخواهد گرفت.

ماده 1114 قوانین مدنی در حکم ترک منزل زن بدون اجازه شوهر

زن باید در منزلی که شوهرش تعیین کرده ساکن باشد. مگر اینکه اختیار تعیین مسکن به خود زن داده شده باشد. پس زن نمی تواند بدون اجازه همسرش محل سکونتی که او برایش انتخاب کرده را ترک کند. در نتیجه ی همین قانون زن نمی تواند بدون داشتن یک عذر موجه خانه را ترک کند چرا که موجب ناشزه شدن او می شود.

زن ناشزه به زنی گفته می شود که وظایف قانونی و شرعی خود نسبت به همسرش را انجام نمی دهد. مصداق بارز این موضوع عدم تمکین خاص یا عام نسبت به شوهر است. این موضوع می تواند مسائل مالی حین طلاق را تحت شعاع قرار دهد. زن ناشزه نمی تواند تقاضای دریافت نفقه داشته باشد اما برای دریافت مهریه مشکلی نخواهد داشت.

البته طبق ماده 1115 قانون مدنی اگر حضور زن در منزلی که شوهرش تعیین کرده برای زن خطر مالی، جانی یا شرافتی داشته باشد، می تواند مسکن علیحده اختیار نماید. در صورتی که دلایل او برای ترک منزل ثابت شود دادگاه حکم به بازگشت او به منزل شوهرش را نخواهد داد و تا زمانی که زن برای بازگشت به منزل معذور باشد نفقه او به عهده مرد خواهد بود.

تبعات حکم ترک منزل زن بدون اجازه شوهر

همانطور که گفته شد در صورتی که ترک منزل دلیل موجهی نداشته باشد سبب می شود تا نفقه به زن تعلق نگیرد. در این زمینه اظهارنامه ترک منزل ارائه داده می شود و باید ثابت شود که دلیل ترک منزل توسط زن موجه بوده یا خیر.

همچنین این کار به مرد اجازه می دهد که بتواند بدون اجازه ی زن برای ازدواج مجدد دادخواست دهد و این کار او از لحاظ قانونی هم مشکلی نخواهد داشت.

ماده 16 قانون حمایت خانواده

در صورت عدم تمکین از طرف زن، مرد می تواند همسر دوم اختیار کند. همانطور که گفته ترک منزل از طرف زن یکی از مصادیق عدم تمکین به شمار می رود. در نتیجه با ترک منزل از طرف زن، مرد می تواند با مراجعه به دادگاه در خصوص ازدواج مجدد اقدام نماید.

اگر ترک منزل توسط زن و عدم تمکین به اثبات برسد مرد می تواند با مراجعه به مراجع قانونی با ادعای عسر و حرج ناشی از تجرد برای ازدواج مجدد درخواست دهد. در صورتی که دادگاه دادخواست او را تایید می کند مرد می تواند به صورت کاملا قانونی و بدون اجازه همسرش برای ازدواج مجدد اقدام نماید.

در صورتی که زن قصد جدایی داشته باشد ترک بی دلیل منزل طلاق را برای او سخت می کند. هر چند همچنان مهریه به او تعلق می گیرد. در صورتی که زن بخواهد برای طلاق اقدام کند اگر عدم تمکین یا همان ترک منزل توسط زن اثبات شده باشد دیگر حکمی برای تقسیم اموال مرد و دارایی های او صادر نمی شود.

لازم به ذکر است که حتی اگر خود مرد زن را از خانه بیرون کرده باشد زن باید با پلیس تماس گرفته و گزارش تهیه کند تا بتواند از این گزارش در دادگاه استفاده کند. در صورتی که مرد زن را از خانه بیرون کرده باشد این موضوع باید در دادگاه به اثبات برسد تا زن بتواند برای دریافت نفقه اقدام کند. گزارش تهیه شده توسط پلیس می تواند در این زمینه بهترین مدرک باشد.

ترک منزل توسط زن جرم تلقی نمی شود. در نتیجه زن تحت پیگرد کیفری قرار نمی گیرد و حکم جزایی برای او صادر نخواهد شد. در نتیجه ترک منزل برای زن آثار مالی و حقوقی در پی خواهد داشت ولی مرد نمی تواند بابت این موضوع زن را مجازات کند.

ترک منزل توسط مرد

ترک منزل توسط مرد نیز توسط زن قابل پیگیری است. همانطور که گفته شد ترک منزل توسط زن سبب می شود تا به او ناشزه گفته شود. ترک منزل توسط مرد نیز همین تعریف را دارد. ترک منزل توسط مرد برای زن عسر و حرج ایجاد می کند.

در نتیجه قابل پیگیری است. مطابق بند 1 تبصره ماده 1130 قانون مدنی، در صورتی که مرد به مدت 6 ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب در طی یک سال بدون هیچ عذر موجهی خانه را ترک کرده باشد جزو شرایط عسر و حرج برای زن به شمار رفته و او می تواند برای طلاق اقدام نماید.

وکیل رسیدگی به ترک منزل توسط زن

پیچیدگی های قانونی ایجاب می کنند تا در هنگام گرفتاری در هر یک از مسائل حقوقی یا کیفری در اولین قدم به یک وکیل خانواده مجرب مراجعه نماییم. مشاوره با وکیل می تواند زوایای مختلفی از پرونده را روشن کند.

مقالات مرتبط

اگر حق طلاق با زن باشد مهریه تعلق میگیرد؟