نوشته‌ها

حق طلاق

حق طلاق چیست؟

این روزها گرفتن حق طلاق به یکی از حقوق مسلم خانم ها موقع عقد در آمده است و همه آنها خواستار این حق هستند. داشتن وکالت در طلاق یعنی اینکه خانم اجازه این را دارد که به جای مرد خود را طلاق دهد. البته شاید این خواسته دلایل منطقی و قابل قبولی داشته باشد اما از منظر حقوقی باید بررسی کنیم اصلا این موضوع چیست؟ حق طلاق محضری و مشروط یعنی چه؟ مهریه بهتر است یا حق طلاق؟ و اینکه مراحل طلاق با داشتن این شرط به چه ترتیب است؟

همه چیز راجع به حق طلاق

طبق ماده 1133 قانون مدنی: «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره- زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.»

طبق این ماده قانون این حق را به مرد داده است و با استناد به این ماده مردان می توانند اقدام به طلاق از طرف مرد کنند اما تبصره هم در صورت وجود شرایطی زنان نیز خواهند داشت. در واقع دادن شرط به زن به این معنی است که زن به نمایندگی از مرد می تواند خودش را طلاق دهد که البته این حق منافی اینکه خود مرد هم می تواند زن را طلاق بدهد نیست؛ به عبارتی با وجود این شرط هم مرد می تواند زن را طلاق بدهد (همانطور که حق قانونی اوست) و هم زن می تواند به جای مرد خود را طلاق بدهد.

محضری

به طور کلی راه های اینکه حق طلاق به زن داده شود به یک شیوه ممکن است، حق طلاق محضری یا حق طلاق در دفتر اسناد رسمی

در این شیوه هنگامی که عقد ازدواج می خواهد ثبت شود مرد در عقدنامه حق طلاق را به زوجه واگذار می کند؛ به عبارتی به خاطر اینکه اعطای این حق موقع ازدواج  به زن داده می شود به آن حق طلاق محضری گفته می شود. توجه داشته باشید که در این شیوه مرد نمی تواند این را پس بگیرد و باید به آن پایبند بنماند و دیگر ابطال را ندارد مگر زن رضایت بدهد که این حق را نخواهد.

در دفتر اسناد رسمی:

در این شیوه بعد از عقد مرد به دفاتر الکترونیک مراجعه می کند و به صورت رسمی را به همسر خود می دهد. در واقع این حق طلاق ضمن یک سند جداگانه از سند ازدواج است زیرا وقتی که سند ازدواج امضا می شود دیگر نمی توان موردی را به آن افزود یا از آن کسر کرد به همین دلیل باید ضمن یک سند رسمی جداگانه این اقدام انجام شود که اغلب هم در این مواقع حق طلاق در مقابل بذل تمام یا بخشی از مهریه است. اعطای وکالت در طلاق در دفاتر اسناد رسمی، قابل فسخ است و مرد می تواند از آن منصرف شود مگر اینکه وکالت را به صورت بلاعزل به همسر خود داده باشد، یعنی مرد حق منصرف شدن را از خود بگیرد.

مشروط:

یکی از موضوعاتی که در وکالت در طلاق باید به آن توجه شود این است که مرد می تواند اختیارات زن را در طلاق محدود کند و آن را مشروط به وقوع شرطی کند. مثلا مرد شرط می کند زن وکالت در طلاق دارد مشروط به اینکه مهریه خود را ببخشد یا هر شرط دیگری.

بنابراین حق طلاق مشروط یعنی اینکه در صورت وقوع شرط زن این شرط را دارد و نه به طور مطلق .

مراحل طلاق با داشتن حق طلاق

بعد از اینکه زن وکالت در طلاق را به طور کامل دریافت کرد یا شرطی که در حق طلاق مشروط آمده است، محقق شد، برای طی کردن مراحل طلاق با داشتن حق طلاق باید اول مدارک خود را مثل شناسنامه، سند ازدواج و وکالت نامه و در صورت دسترسی شناسنامه و کارت ملی آقا را تهیه کند و بعد از آن باید وارد پروسه دادگاهی شود.

زنی که وکالت در طلاق دارد می تواند خودش دادخواست طلاق بدهد و مراحل آن را طی کند. زن به دو طریق می تواند درخواست طلاق کند یا با درخواست طلاق از طرف زن یا طلاق توافقی.

در صورتی که زن از طریق طلاق توافقی اقدام به گرفتن طلاق کند باید یک نفر وکیل دادگستری را به جای شوهر استخدام کند تا او همراه به جای مرد مراحل طلاق توافقی را طی کند. در هر دو صورت زن باید به دادگاه مراجعه کند و بعد از ارائه دادخواست و تشکیل جلسه دادگاه و صدور حکم طلاق، سه ماه فرصت خواهد داشت تا طلاق را در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق ثبت کند.

بنابراین داشتن حق طلاق به این معنی نیست که زوجه می تواند یک راست به دفترخانه و طلاق خود را ثبت کند بلکه مستلزم صدور حکم طلاق توسط دادگاه است.

حق طلاق بهتر است یا مهریه؟

وقتی قصد گرفتن حق طلاق دارید علی الخصوص زمانی که حق طلاق مشروط است به بذل مهریه این است که کدام یک برای شما بهتر است؟ حق طلاق بهتر است یا مهریه؟

در پاسخ به این سوال باید بدانید که این موضوع یک انتخاب شخصی است که با توجه به اوضاع و شرایط زندگی هر فرد یکی از این دو می تواند انتخاب بهتر و عاقلانه تری باشد.

مقالات مرتبط:

اگر حق طلاق با زن باشد مهریه تعلق میگیرد؟