نوشته‌ها

شرایط طلاق از ناحیه زوجه

شرایط طلاق از ناحیه زوجه

شرایط طلاق از ناحیه زوجه فراز و فرودهای زندگی مشترک زوجین گاه موجبات جدایی آن دو از یکدیگر را فراهم می آورد و منجر به طلاق می شود. این جدایی و طلاق ممکن از از سمت مرد یا زن و یا حتی با توافق طرفین که همان طلاق توافقی نام دارد رخ دهد.

شرایط طلاق در قانون مدنی از طرف زوجه

در قانون کشور ما طلاق از طرف زوجه به چند صورت متصور است، در صورت اول اگر زوجه بتواند در دادگاه ثابت نماید که زندگی با همسرش سخت و غیر قابل تحمل است و طلاق از جانب زوجه به دلیل عسر و حرج می باشد و دادگاه این مورد را تایید کند می تواند بدون رضایت مرد طلاق بگیرد. مفهوم عسر و حرج یک مفهوم کلیست که می تواند مصادیق گوناگونی را در بر داشته باشد مواد ۱۱۳۳-۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی به موضوع عسر و حرج زن را بازگو کرده است که عبارتند از:

 • ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه
 • اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود در باب ترک اعتیاد عمل نکند یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه مراحل طلاق به انجام خواهد رسید.
 • محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر
 • ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
 • ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

البته این نکته نیز قابل ذکر است که موارد ذکر شده در بالا مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید. پس می توان بیان داشت که این موارد حصری نیست و در صورت احراز سایر موارد عسر و حرج از سوی دادگاه طلاق از طرف زوجه محقق خواهد شد.

مورد دومی که زوجه می تواند با استفاده از آن از همسر خود جدا شود شرط وکالت در طلاق است. شرط وکالت در طلاق به این معنا است که مرد اختیار خود در طلاق دادن زن را به خود زن واگذار می کند تا او بتواند راسا خود را طلاق دهد. این مفهوم وکالت در توکیل نام دارد که ضمن عقد لازم به زن یا هر فرد دیگر از جانب زوج اعطا می شود.

شرایط دوازده گانه ضمن عقد

مورد بعدی که زوجه می تواند خود را مطلقه نماید عدم رعایت هر یک از شروط دوازده گانه مذکور در صورت امضای زوج در عقد نکاح است که عبارتند از:

 • استنکاف مرد از نفقه یا عدم توانایی در دادن آن به مدت ۶ ماه.
 • مبتلا بودن زوج به بیماری لاعلاج
 • اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا الکل طوری که ادامه زندگی زناشویی را برای زن دشوار کند.
 • جنون مرد زمانی که امکان فسخ ازدواج نباشد.
 • اشتغال مرد به شغلی که باعث آبروریزی برای زن است.
 • حبس زوج برای مدت پنج سال یا بیشتر
 • شوهر زندگی زناشویی را به مدت ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه ترک کرده باشد.
 • محکوم شدن مرد به مجازات حدی و تعزیری
 • مرد بعد از گذشت ۵ سال زندگی نتواند بچه دار شود.
 • ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش.
 • بد رفتاری شوهر.
 • در صورت مفقودالاثر شدن زوج به مدت ۶ ماه پس از رجوع زوجه به دادگاه.

پس از بیان شرایط طلاق از ناحیه زوجه لازم است تا با چگونگی مراحل طلاق از سوی زوجه آشنا شد، در راستای درخواست طلاق از ناحیه زوجه این فرایند ابتدا با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیکی قضائی شروع شده و سپس با مراجعه به مشاوران، و سرآخر با وصول نظریه های صادره در شعبه ای که پرونده در آنجا ارجاع شده صورت خواهد پذیرفت. حال اگر شوهر با درخواست طلاق از ناحیه زوجه موافقت نکند دادگاه برحسب دلیل و مدرک و سند و مشکلات و مخاطراتی که برای زوجه توسط زوج به وجود آمده است یا بیم وقوع خطرات احتمالی آینده از ناحیه زوج می تواند با توسل به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ولو با مخالفت زوج با طلاق حکم طلاق زوجه را صادر نماید.

مقالات مرتبط:

اگر حق طلاق با زن باشد مهریه تعلق میگیرد؟