نوشته‌ها

فروش ملک مشاع

نکات قانونی فروش ملک مشاع

همان طور که مشخص است مالکیت ملک مشاع تنها به یک شخص تعلق ندارد به همین جهت نمی توان درباره فروش آن به تنهایی عمل کرد. سوالی که اینجا مطرح می شود آن است که با این شرایط چگونه می توان دست به فروش ملک مشاع زد؟

فروش ملک مشاع  فروش ملک مشاع چیست؟

به طور کلی می توان گفت فروش ملک مشاع به معنای تقسیم ملکی است که میان چند نفر به صورت مشترک و مشاع می باشد. این امر گاهی با توافق افراد و گاهی به شکل حقوقی و از طریق مجاری قانونی انجام می شود. به علاوه، در اکثر مواقع شرکا راضی به تقسیم نبوده و یا در کل ملک قابل تقسیم و یا افراز نمی باشد که در این صورت هر یک از شرکا می توانند برای فروش ملک مشاع اقدام کنند.

به این منظور در صورتی که هر یک از شرکا برای گرفتن دستور فروش ملک مشاع اقدام کند، دادگاه دستور فروش ملک مشاع صادر می کند و از آن جایی که رای صادر شده حکم و یا قرار نمی باشد نمی توان به دستور دادگاه اعتراض کنید و قطعی می باشد.

چه نهادی مرجع صالح جهت رسیدگی به فروش ملک مشاع است؟

سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که عموما جهت رسیدگی به فروش ملک مشاع به کدام مرجع باید مراجعه کرد؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت در صورتی که ملک مورد نظر در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده باشد، مرجع صالح، دادگاهِ محل وقوع ملک خواهد بود و در غیر این صورت درخواست افراز از اداره ثبت محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد.

عمدتا شخص باید درخواست افراز خود را به واحد ثبتی حوزه ‫ای که ملک در آن حوزه ثبت شده است تقدیم کند و در صورتی‌ که مطابق قوانین قابلیت افراز داشته باشد، عملیات افراز در مرجع ثبتی مربوطه ادامه خواهد یافت. با این حال در صورتی‌ که واحد ثبتی پس از بررسی، عدم امکان افراز به دلایل گوناگون از جمله به جهت مساحت ملک، را اعلام نماید، متقاضی ناگزیر از مراجعه به دادگستری و طرح دعوا خواهد بود.

لازم به ذکر است در مراجعه به دادگاه باید به این نکته توجه شود که در دادخواست افراز ملک مشاع، نام کلیه‌ شرکا باید در دادخواست چه به عنوان خواهان و چه به عنوان خوانده قید گردد.

اگر ملک قابل تقسیم یا افراز نباشد چه باید کرد؟

در صورتی که بنا به تشخیص اداره ثبت غیرقابل افراز باشد، گواهینامه ‫ای مبنی بر عدم قابلیت افراز به متقاضی تحویل داده می‌شود و وی می‌تواند با استناد به گواهی مزبور و به انضمام سایر مدارک از جمله تصویرِ برابر اصل سند مالکیت و مدارک شناسایی درخواست خود را مبنی بر فروش ملک به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک تقدیم نماید.این درخواست عموما در قالب دادخواست تنظیم شده و با ارائه این دادخواست، پس از صدور دستور فروش در دادگاه‌، با تشکیل پرونده اجرایی، مدیر اجرا طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به مزایده اقدام می ‫نماید.

مدارک مورد نیاز جهت طرح دعاوی فروش ملک مشاع

  • تنظیم دادخواست
  • مدارک شناسایی
  • مدارک مالکیت ملک از جمله سند مالکیت
  • سایر دلایل و مدارک

یکی از مسائلی که می تواند این دعاوی بسیار تاثیرگذار و راه گشا باشد، به کارگیری یک وکیل متخصص ملکی است، زیرا تجربیات و دانش حقوقی چنین افرادی در تشخیص مسئله، طرح شکایت و نیز تعیین راه حل های احتمالی در این زمینه تاثیر به سزایی دارد. از جمله مواردی که یک وکیل متخصص ملکی می تواند این امر کمک شایانی داشته باشد می توان به موارد زیر اشاره کند:

  • تنظیم و ارائه دادخواست از جمله داد خواست دعاوی غیر منقول که از جمله مهمترین دعاوی است از تضییع احتمالی و عدم طرح درست دعوا جلوگیری می کند.
  • تشخیص مالی و غیر مالی بودن دعوا که در اکثر موارد امر دشوار بوده و در صورت حضور وکیل از اتلاف هزینه های احتمالی جلوگیری می شود.
  • کوتاه شدن روند قضایی و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه

مقالات مرتبط:

ملک ورثه ای چیست و نکات قانونی که باید بدانیم چیست؟