نوشته‌ها

راه قانونی دریافت نقفه زن

راه قانونی دریافت نقفه زن

راه قانونی دریافت نقفه زن عقد نکاح اسلامی از مهم ترین عقود اسلامی رایج در کشور های اسلامی است. این عقد به موجب احکام اسلام نتایج و آثاری را بر گردن دو طرف قرار می دهد و طرفین را متعهد به انجام اعمالی میکند. به همین منظور احکام اسلام مربوط به ازدوج از کامل ترین احکام است.

قوانین کشور ما نیز بر اساس احکام اسلامی تدوین شده است و در نتیجه آن حقوق و تعهدات مربوط به عقد نکاح اسلامی نیز در آن وجود دارد. از مهم ترین تکالیفی که بعد از نکاح بر گردن مرد قرار میگیرد حقوق مربوط به زن است.دیونی که زوجه بر گردن همسر خود دارد نفقه، مهریه و اجرت المثل زمان زوجیت است.

نفقه یکی از مهترین حقوق زوجه و پرداخت آن نیز الزامی است. مگر در مواردی که زوجه استحقاق دریافت آن را نداشته باشد که البته قانونا آن هارا صراحتا بیان می کند. در ادامه به شرح دقیق نفقه و قوانین مربوط به آن می پردازیم. اگر شما به عنوان زوجه نفقه ی خود را دریافت نکرده یا نمی کنید و قصد توسل به قانون برای مطالبه ی حقوق خود را دارید بهتر از پیش از هر اقدامی با یک وکیل نفقه زن مشورت کنید.

نفقه و انواع آن

در قانون به دو دسته ی نفقه ی اقارب و نفقه ی زوجه تقسیم می شود.

نفقه ی اقارب عبارت است از پولی که شخصی به اقارب صعودی (پدر یا مادر) یا به اقارب نزولی (فرزندان) می پردازد به شرط آنکه آنها توانمندی مالی کافی برای رفع حاجت و امرار معاش را نداشته باشند و همچنین قدرت اشتغال نیز وجود نداشته باشد و همچنین انفاق کننده نیز تمکن مالی کافی برای پرداخت نفقه را داشته باشد.

ماده 1107 قانون مدنی راه قانونی دریافت نقفه زن

نفقه ی زوجه که موضوع اصلی این مقاله است مطابق ماده ی ۱۱۰۷ قانون مدنی بدین معناست:

«نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض» که بر عهده ی شوهر است که باید به همسر خود بپردازد. زوجه در صورتی مستحق دریافت نفقه می شود که عقد نکاح صورت گرفته دائمی باشد. برای مطرح کردن مشکل خودت در خصوص دریافت نفقه بهتر است با یک وکیل نفقه زن مشورت کنید.

ماده 1111 قانون مدنی

در خصوص نفقه زوجه تفاوت های بسیاری با نفقه ی اقارب وجود دارد. برای مثال در نفقه ی اقارب تمکن مالی مرد شرط است در حالی که در نفقه ی زوجه تمکن مالی مرد اهمیتی ندارد و زوج در هر صورتی باید نفقه ی زوجه ی خود را بپردازد. همچنین در نفقه اقارب اگر شخص مورد انفاق توانایی اشتغال داشته باشد، مستحق دریافت نفقه نیست در حالی که زوجه چه شاغل باشد و چه خانه دار مستحق دریافت نفقه است. لازم به ذکر است نفقه زوجه دائم بر نفقه اقارب مقدم است و پرداخت آن در اولویت است. به موجب ماده ی ۱۱۱۱ قانون مدنی:

زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه مراجعه کند در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

ماده 1129 قانون مدنی

این ماده صراحتا اعلام می دارد که اگر مرد نفقه ی زوجه ی خود را نپردازد، زوجه میتواند با مراجعه  به محاکم ذی صلاح درخواست نفقه کند.دادگاه خود نفقه زن را تعیین می کند و شوهر نیز ملزم به پرداخت آن می شود. در غیر این صورت به موجب ماده ی ۱۱۲۹ قانون مدنی:

«در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه»

پس ضمانت اجرای قانون در مقابل مردی که از پرداخت نفقه به همسر خود سر باز میزند، دادن اجازه ی طلاق به زوجه است.

محاسبه نفقه زن و راه قانونی دریافت نقفه زن

در ابتدا نفقه ی زن به صورت توافقی توسط زن و مرد تعیین می شود. اگر که طرفین به توافق نرسند و یا مرد از پرداخت نفقه سر باز بزند زوجه میتواند با مراجعه به مرجه ذی صلاح در خواست تعیین و پرداخت نفقه کند. در این جا دادگاه خانواده که مرجع ذی صلاح رسیدگی به این دعاوی هستند نفقه ی زن را تعیین می کنند.

راه قانونی دریافت نقفه زن در تعیین نفقه ی زن به جایگاه، شان، منزلت، شغل، موقعیت خانوادگی زن توجه می شود. پس از تعیین نفقه مرد مستلزم پرداخت آن می شود و همانطور که فوقا ذکر شد اگر باز زوج از پرداخت نفقه امتناع کند یا توانمندی مالی برای پرداخت نفقه ی تعیین شده را نداشته باشد، دادگاه زوج را مجبور به طلاق زوجه ی خود می کند. اگر قصد مراجعه به دادگاه برای دریافت نفقه دارید بهتر است به وسیله ی وکیل نفقه ی زن اقدام کنید.

وکیل نفقه زن به شما در بیان درخواست خود و اثبات ادعای مبنی بر عدم دریافت نفقه کمک می کند و در صورتی که نسبت به مقدار نفقه ی تعیین شده اعتراض داشته باشید، به نمایندگی از شما درخواست تجدید نظر می کند. همچنین در صورتی که مرد باز حکم تعیین شده را اجرا نکند، روند دریافت حکم طلاق را تسریع و تسهیل می کند.

راه قانونی دریافت نقفه زن پس از طلاق

طلاق به دو دسته ی بائن و رجعیه تقسیم می شود. طلاق بائن به طلاقی گفته می شود که پس از انجام طلاق امکان رجوع برای طرفین وجود ندارد و جدایی به صورت کامل انجام می گیرد. در طلاق رجعیه طرفین تا به سر رسیدن زمان عده (سه ماه و ده روز) می توانند به هم رجوع کنند.پس از به پایان رسیدن مدت عده جدایی به طور کامل انجام می گیرد.

ماده 1109 قانون مدنی

مطابق ماده ی ۱۱۰۹ قانون مدنی : «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح‌ یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.»

به موجب این ماده در طلاق رجعیه تا زمان پایان یافتن مدت عده زن مستحق دریافت نفقه است.

اگر طلاق بائن باشد زن نفقه ای دریافت نمی کند مگر آنکه باردار باشد که در این صورت تا زمان تولد بچه مستحق دریافت نفقه خواهد بود. برای انجام مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق سایت آوای وکیل با وکیل نفقه زن ارتباط برقرار کنید.

البته دریافت نفقه بعد از طلاق منحصر به طلاق بائن و طلاق رجعیه نمی باشد. همینطور اگر زن از همسر خود طلاق بگیرد و همسر وی در طول مدت زوجیت نفقه ی وی را پرداخت نکرده باشد زن می تواند طرح دعوا کرده و نفقه ی خود را دریافت کند. لازم به ذکر است این امر مستلزم ارائه ی مدارک معتبر و مستند به دادگاه است تا ادعا زن مبنی بر عدم دریافت نفقه در ایام زوجیت ثابت شود.

لازم به ذکر است در این مواقع که طرح دعوا، ارائه دادخواست و اثبات ادعا لازم می شود وجود فرد متخصص در کنار شما بیش از پیش لازم می شود. شما با توسل به وکیل نفقه زن میتوانید دادخواست مناسب شرایط خود را به دادگاه خانواده ارائه کنید. وکیل نفقه زن همچنین به شما در بیان اظهارات منطقی در دادگاه یاری می رساند و در اثبات ادعا مذکور نیز نقش بسزایی ایفا می کند.

زن در چه مواردی مستحق دریافت نفقه نمی باشد ؟

زن در مواردی که قانون آن را تصریح کرده است استحقاق دریافت نفقه را ندارد. مطابق ماده ی ۱۱۰۸ قانون مدنی :” هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.”

عدم انجام وظایف زوجیت که آن را نشوز می نامند، مانع از پرداخت نفقه به زوجه می شود. برای مثال زنی که به نحو غیر قانونی خانه ی شوهر را ترک کند، مستحق دریافت نفقه نیست.

لازم به ذکر است در باب مثال مذکور، اگر زن به صورت قانونی و با اجازه ی دادگاه منزل شوهر را ترک کرده و مسکن جداگانه ای اختیار کرده باشد، تا زمانی که در رجوع به خانه ی همسر معذوریت داشته باشد مستحق دریافت نفقه است. در صورت نیاز به وکیل نفقه زن می توانید از طریق سایت آوای وکیل اقدام کنید.

وکیل نفقه زن

دریافت مطالبات در هر پرونده ای مشکلات مخصوص به خود را به همراه دارد. در این مورد که فرد مقابل شما همسرتان است دریافت آن به مراتب دشوار تر می شود. به همین منظور است که شما پیش از هر عملی بهتر است از طریق مشاوره به کسب اطلاعات بپردازید و با در نظر گرفتن تمامی جوانب دست به عمل بزنید.

در ادامه طی کردن روند های قانونی مربوط به نفقه نیز ممکن است برای شما دشوار باشد. به همین منظور حضور وکیل نفقه زن در مواقع مراجعه به محاکم دادرسی حائز اهمیت فراوان است. سایت آوای وکیل با ارائه انواع خدمات حقوقی شما را در یافتن وکیل نفقه زن مد نظرتان راهنمایی و هدایت می کند و شما را به مقاصدتان می رساند.

مقالات مرتبط:

تعریف حقوقی حق حبس