نوشته‌ها

مجازات کشتن فرزند توسط پدر

مجازات کشتن فرزند توسط پدر

مجازات کشتن فرزند توسط پدر قتل همواره از جرایم کیفری ای بوده است که مورد تقبیح دین اسلام و قانون کشور ما و سایر کشورها بوده است زیرا هیچ انسانی حق ندارد جانی را که خداوند به انسان دیگر بخشیده است را از او بگیرد، و وکلای کیفری همیشه درگیر پرونده های قتل چه از سمت قاتل چه از سمت مقتول بوده اند. این روزها با داغ شدن خبر کشته شدن بابک خرمدین و خواهرش توسط پدر و مادرش موضوع مجازات فرزندکشی بسیار بر سر زبان ها افتاده است.

پیش از این هم متاسفانه شاهد این قبیل قتل ها و مرگ ها توسط پدران بوده ایم !

جرم کشتن فرزند توسط پدر

اغلب مردم می دانند که مجازات قتل دیگری در شرایطی قصاص است اما درباره موضوع قتل فرزند توسط پدر اینطور نیست. استناد قانونی این موضوع ماده 301 قانون مجازات اسلامی است که مقرر داشته است «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.» بنابراین با توجه به این ماده در میابیم که یکی از شرایط برای اثبات قصاص این است که مرتکب پدر یا جدپدری مجنی علیه (قربانی یا همان مقتول) نباشد.

البته باید توجه داشت این حکم تنها در مورد کسی است که پدر مشروع فرزند خود باشد یعنی اگر کسی در اثر رابطه نامشروع صاحب فرزند بشود و او را به قتل برساند، قصاص خواهد شد.

لزوم اثبات رابطه پدر فرزندی

مطابق ماده 309 قانون مجازات اسلامی: «این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او ثابت می شود.»

به تصریح این ماده این موضوع که مرتکب پدر یا جدپدری مقتول است باید در دادگاه ثابت شود و در صورتی که اثبات نشود قصاص با سوگند یا عدم سوگند ولی دم یا ثابت می شود یا رد. بنابراین در صورتی که رابطه پدر فرزندی ثابت نشود، اولیای دم مقتول یا می توانند سوگند بخورند که قاتل پدر مقتول بوده است که در این صورت قاتل قصاص می شود یا اینکه از سوگند خوردن امتناع می کنند که در این صورت قصاص رخ نخواهد داد.

تفاوت کشتن فرزند، توسط پدر و پدربزرگ

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه نمود این است که سقوط قصاص برای پدر هم در مورد فرزند پسر وجود دارد و هم فرزند دختر یعنی کشتن فرزند چه پسر باشد و چه دختر توسط پدر موجب قصاص نخواهد شد.

اما در مورد پدر بزرگ بحث متفاوت است به این ترتیب که قصاص در صورتی برای جدپدری ثابت نخواهد بود که به فرزند پسر خود جنایت وارد کند مثلا اگر آقای الف فرزند پسری داشته باشد و آقای الف فرزند پسر خود را (چه نوه او پسر باشد و چه دختر) به قتل برساند در این صورت قصاص نخواهد شد. اما اگر آقای الف فرزند دختری داشته باشد و نوه خود یعنی فرزند دخترش را به قتل برساند قصاص خواهد شد.

مجازات کشتن فرزند، توسط پدر و جد پدری

اگرچه پدری که فرزند خود را کشته قصاص نمی شود اما قانونگذار او را بی مجازات نخواهد گذاشت و برای پدری که فرزند خود را کشته مجازات تعزیری در نظر گرفته است.

طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در ‌صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید.»

شرایط اعمال این مجازات به این ترتیب است که باید یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:

  • یا قتل عمدی باشد و شاکی نداشته باشد
  • یا قتل عمدی باشد و شاکی داشته باشد ولی شاکی از قصاص گذشت کرده باشد
  • قتل عمدی باشد و به هر دلیلی امکان قصاص وجود نداشته باشد

تعمیم این مجازات به جرم قتل فرزند را می توان با توجه به بند سوم این ماده استناد نمود که طبق شرع و قانون برای پدر مجازات قصاص برای پدر منتفی است از این رو می توان به مجازات سه سال تا ده سال حبس تعزیری برای پدر حکم داد.

مقالات مرتبط:

لایحه در مورد قتل غیر عمد