نوشته‌ها

مجازات مرد متجاوز

مجازات مرد متجاوز

مجازات مرد متجاوز یکی از داغ ترین اخبار این روزها اخبار تجاوزهایی است که به دختران و زنان می شود و امنیت و آرامش را از جامعه سلب کرده است. در قانون برای تجاوز مجازات تعیین شده است و هیچ فردی نباید به بهانه ترس و نگرانی از آبروریزی از حق خود برای تنبیه فرد متجاوز سرباز زند، شاید یک حامی و مشاوره ای مثل وکیل کیفری بهتر بتواند احقاق حق برای دختران سرزمینان باشد.

تجاوز چیست؟

تجاوز به معنی برقراری رابطه جنسی  بین زن و مردی که با هم رابطه محرمیت ندارند، با اجبار و زور؛ یعنی زنی که مورد تجاوز قرار گرفته از نظر فیزیکی مورد حمله قرار گرفته و رضایتی به این کار نداشته است. به تجاوز به زور و اجبار در قانون «زنای به عنف» گفته می شود. فرق زنا با زنای به عنف همین است که در زنا فرد راضی به آمیزش است اما در زنای به عنف رضایتی وجود ندارد.

مجازات تجاوز مرد چیست؟

زنای به عنف و تجاوز به زنان یک جرم حدی است که در ماده 224 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. این ماده مقرر داشته:

«حد زنا در موارد زیر اعدام است:

  •  با محارم نسبی
  •  زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
  •  زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
  •  به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.»

همانطور که در بند (4) این ماده می خوانیم، مجازات زنای به عنف که همان تجاوز در اصطلاح عامه است برای مرد متجاوز اعدام است. از آنجایی که این مجازات حدی است که در شرع تعیین شده، قاضی نمی تواند در این مجازات تخفیف دهد یا آن را تبدیل به مجازات دیگری مانند حبس کند.

در ماده 231 قانون مجازات آمده است که در صورتی که زنی که او تجاوز شده است باکره باشد، متجاوز علاوه بر مجازات حدی گفته شده محکوم به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز می شود اما اگر زن باکره نباشد به جز مجازات حدی گفته شده، مرد محکوم به پرداخت مهرالمثل نیز می باشد؛ به عبارتی مجازات اغفال زنان علاوه بر مجازات اعدام، پرداخت خسارت مالی نیز خواهد بود. به این دسته بندی دقت کنید:

مجازات تجاوز به زن باکره: مجازات حدی اعدام + ارش البکاره + مهرالمثل

مجازات تجاوز به زن غیر باکره: مجازات حدی اعدام + مهرالمثل

تجاوز در حال خواب و بی هوشی

در تبصره ماده 224 قانون مجازات آمده است که ” هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است”. یعنی اگر مردی به زنی که خواب یا بی هوش یا مست است تجاوز کند و بداند که آن زن راضی به زنای با او نیست مثلا یک زن غریبه باشد این اقدام او مشمول جرم زنای به عنف است. بنابراین مجازات زنا در حال خواب و مستی نیز اعدام و هزینه های مالی گفته شده در بالا خواهد بود.

مجازات اغفال دختر

در صورتی که مردی دختر نابالغی را اغفال کند و او را فریب دهد که با او رابطه جنسی برقرار کند، متجاوز است. مجازات گول زدن دختران طبق مجازات زنای به عنف تعیین می شود.

مجازات دزدین و تجاوز به دختران

در صورتی که زن یا دختری دزدیده شود یا با ترساندنش او را وادار به زنای کرده باشند، مرد متجاوز محکوم به زنای به عنف است حتی اگر زن در نهایت تسلیم شده باشد. در این مورد تبصره ماده 224 گفته است: «در زنای طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.» منظور از حکم فوق همان مجازات اعدام گفته شده در بند (ت) ماده 224 است.

مقالات مرتبط:

مجازات قانون برای تجاوز جنسی