نوشته‌ها

مجازات تریاک قانون جدید

مجازات تریاک قانون جدید (1400)

مجازات تریاک قانون جدید در جمهوری اسلامی

مجازات تریاک قانون جدید در قوانین جمهوری اسلامی ایران، ارتکاب هر نوع ازاعمال مربوط به مواد مخدر مانند حمل، خرید و فروش، نگه داری، مصرف و … در قانون مبارزه با مواد مخدر جرم انگاری شده و مرتکب محکوم به مجازات می شود.

عوارض تریاک کشیدن

بی اشتهایی، از بین رفتن تمایلات جنسی، پرخاشگری، افسردگی، تعریق بیش از حد، بی خوابی و یا خواب بیش از حد، کاهش وزن شدید، مشکلات تنفسی و عدم تمرکز از علائم و عوارض مصرف تریاک می باشد.

مجازات حمل تریاک و مواد مخدر غیر صنعتی با توجه به اصلاحیه سال 1399 قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به مقدار و وزن آن که نگه داری و حمل شده، تعیین گشته است.

نگه داری و حمل تریاک تا 50 گرم

نگه داری و حمل تریاک تا مقدار 50گرم، مجازات حبس ندارد اما جزای نقدی تا 4 میلیون ریال و از 1 تا 50 ضربه شلاق مجازات آن می باشد.

نکته: قابل ذکر است مقدار جزای نقدی با توجه به شاخص بانک مرکزی هر سه سال یک بار افزایش می یابد.

نگه داری و حمل تریاک بیش از 50 گرم تا 500 گرم

مجازات آن از 5 تا 15 میلیون ریال جزای نقدی و شلاق از 10 تا 74 ضربه، در قانون پیش بینی شده است. (حبس ندارد)

مجازات حمل 1 کیلو تریاک

نگه داری و حمل نمودن تریاک بیشتر از 500 گرم تا 5 کیلوگرم که شامل حمل یک کیلو تریاک نیز می باشد دارای مجازات 40 تا 74 ضربه شلاق و 15 تا 60 میلیون ریال جزای نقدی و 2 تا 5 سال حبس تعزیری می باشد.

نکته: نکته ی مهمی که در این مورد باید به آن توجه نمود، تعداد مجازات ها می باشد که برای این مورد 3 نوع مجازات در نظر گرفته شده است که قاضی با توجه به سابقه کیفری متهم، نحوه ی همکاری او، وضعیت متهم و … تصمیم گیری می نماید که همه مجازات ها را برای او در نظربگیرد و یا اینکه حداقل یا حداکثر را برای متهم مدنظر قرار دهد.

مجازات حمل و نگه داری 30 کیلو تریاک

نگه داری و حمل کردن تریاک اگر بیشتر از 20 کیلوگرم تا 100 کیلوگرم باشد که شامل نگه داری و حمل 30 کیلو تریاک نیز می باشد دارای مجازات سنگین 5 تا 10 سال حبس، تا 74 ضربه شلاق و از 60 تا 200 میلیون ریال جزای نقدی میباشد.

مجازات نگه داری و حمل تریاک بیش از 100 کیلوگرم

در صورتی که شخصی محکوم به حمل و نگه داری بیش تر از 100 کیلوگرم تریاک شود به مجازات 50 تا 74 ضربه شلاق، جزای نقدی و در نهایت به حبس ابد محکوم می شود و در صورت عفو شدن و تخفیف مجازات، اگر این جرم را تکرار نماید به اعدام و مصادره کل اموال ناشی از جرم حمل و نگه داری مواد مخدر محکوم می شود.

مجازات تریاک کشیدن

تریاک ماده ای می باشد که از گیاه خشخاش به دست می آید که برای درمان برخی بیماری ها مصارف دارویی دارد و در بسیاری از داروهای مسکن از آن استفاده می شود اما بسیاری از افراد به عنوان مخدر آن را استعمال می کنند و مصرف اصلی آن به صورت کشیدن و دود کردن می باشد اما برخی از افراد تریاک را در چای نیز حل کرده و مصرف می کنند.تریاک را به دلیل داشتن ناخالصی نمی توان تزریق کرد .

در رابطه با مجازات تریاک کشیدن قابل ذکر است که اشخاصی که به تریاک اعتیاد دارند اگر اعتیاد خود را درمان یا ترک نکنند، مجرم شناخته شده و مجازات آن ها حبس از نود و یک روز تا شش ماه می باشد.

نکته: اگر شخصی معتاد نباشد اما یک مرتبه مواد اعتیاد آور همچون تریاک یا مواد روان گردان استعمال کند نیز مرتکب جرم شده و مجازات او، یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق می باشد.

مجازات تریاک در عراق

کشور عراق در رابطه با مواد مخدر مجازات های سنگینی در نظر گرفته است طوری که حمل نمودن و یا همراه داشتن هرگونه قرص های مسکن و آرام بخش مانند دیازپام، فلورازپام، لورازپام و داروهای کدئین دار و همچنین هرگونه داروی گیاهی که حاوی مواد مخدر یا شبیه مواد مخدر باشد، جرم تلقی شده و شخص خاطی مجازات خواهد شد.

نکته: مصرف کردن و حمل نمودن هرگونه مواد مخدر و روانگردان در کشور عراق ممنوع و دارای مجازات حبس های طولانی می باشد.

مجازات تریاک در ترکیه

در رابطه با مجازات مواد مخدر در ترکیه باید گفت که میزان مجازات مربوط به جرائم مواد مخدر هیچ گونه ارتباطی با مقدار آن ندارد برعکس قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران که مقدار مواد مخدر تاثییر مستقیمی با مجازات دارد.

همچنین قانون کشور ترکیه مجازات سنگینی در رابطه با حمل، نگه داری و مصرف تریاک یا هرگونه مخدر دیگری در نظر گرفته است.

مقالات مرتبط:

توبه نامه زندانی مواد مخدر