نوشته‌ها

نرخ دیه چشم در سال 1400

نرخ دیه چشم در سال 1400

نرخ دیه چشم در سال 1400 طبق قانون هرکس عمدا یا در اثر بی احتیاطی به مال یا جسم و جان دیگری آسیب بزند، دارای مسئولیت است و باید مجازات و خسارات ناشی از عمل خود را بپردازد. در مورد ورود صدمات بدنی غیر عمد، قانونگذار پرداخت دیه و ارش را مقرر کرده است.

دیه یکی از مجازات های اصلی پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی و به تبعیت از احکام شرعی اسلام است و در برخی موارد بجای قصاص نیز استفاده می شود. به این صورت که اگر شخصی بصورت غیرعمد موجب آسیب رساندن به اعضای بدن و یا منافع اعضای بدن شخص دیگری شود باید طبق حکم شرع و قانون دیه آن عضو را بپردازد.

در صورتی که جرم عمدی باشد مجرم قصاص می شود اما اگر عضو قابل قصاص کردن نباشد، یا قربانی به دیه رضایت دهد؛ جانی باید دیه جنایت بر عضو را طبق قانون بپردازد. این مطلب از سوی گروه وکلای حامیان عدالت، برای افرادی که به دنبال اطلاع از نرخ دیه چشم در سال 1400 هستند ارائه می شود.

دیه در قانون و نرخ دیه چشم در سال 1400

در ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، ذیل فصل اول بخش چهارم تحت عنوان تعریف دیه،  قانونگذار دیه را این طور تعریف کرده است: دیه مقدر، مال معینی است که در شرع اسلام به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است.

طبق این تعریف شرایط تعیین دیه عبارت است:

غیر عمدی بودن جرم

عمدی بودن جرم در مواقعی که جرم منجر به قصاص نمی شوند. (مثلا رضایت اولیای دم به دریافت دیه در مقابل قصاص)

انواع مختلف دیه شامل: دیه نفس یا قتل، دیه اعضا، دیه منافع اعضاء و دیه جراحت می باشد.

دیه قتل برابر با دیه کامل یک انسان است و دیه عضو در یک تقسیم، با توجه به اینکه آن عضو یکی باشد یا جفت تعیین می شود مثلا برای چشم که جفت است، از بین بردن هر کدام از آن ها نصف دیه کامل را دارد اما اگر یک عضو از آن در بدن باشد مانند نخاع از بین بردن آن دیه کامل دارد.

دیه منافع اعضاء در مواردی تعیین می شود که به موجب جنایت وارده، فرد برخی از منافع اعضای خود و حواس خود را مانند بویایی، بینایی و شنوایی و … را از دست بدهد.

دیه جراحت نیز در مورد جنایتی مقرر می شود که به سبب آن، بر بدن قربانی جراحتی ایجاد شود و میزان این دیه به نسبت نوع جراحت وارده مانند خراش، بریدگی، شکستگی، کبودی و … و با تشخیص پزشکی قانونی مشخص می شود و مقدار و نسبت این جراحات به دیه کامل در ماده 707 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است.

بنابراین هر عضو مانند: کلیه، ستون فقرات، مو، لب، دندان، گردن و فک و … دیه مشخصی دارد و نرخ دیه کامل و اعضاء به صورت سالیانه توسط قوه قضاییه محاسبه، تعیین و اعلام می شود.

چشم به عنوان عضو بسیار مهم و حساس بدن وظیف بینایی را برعهده دارد. در زمان وقوع جنایتی که موجب آسیب به چشم شود بسته به نوع جنایت قانون مجازات اسلامی قصاص و دیه را به عنوان مجازات مرتکب در نظر گرفته است.

در شرع و قانون برای از بین رفتن هر چشم، نصف دیه کامل در نظر گرفته شده است. با توجه به اعلام قوه قضائیه در سال 1400 نرخ دیه کامل در ماه های عادی معادل ۴۸۰ میلیون تومان است و در ماه های حرام یعنی ماه های محرم، رجب، ذی قعده و ذی حجه، معادل 640 میلیون تومان است.

بنابراین جنایتی که سبب از بین رفتن یک چشم بشود نصف این میزان، دیه دارد. البته در مواردی که جنایت باعث آسیب کمتر و یا جزئی شود، پزشکی قانونی با توجه به میزان آسیب وارده نظر کارشناسی خود را برای تعیین دیه به دادگاه اعلام می کند.

همچنین می توانید برای محاسبه آسان دیه اعضای بدن، به سامانه های آنلاین محاسبات قضایی نیز مراجعه کنید.

وکیل دیه

با توجه به اینکه موضوع دیه از مباحث مربوط به حقوق کیفری و جرایم و مجازت ها می باشد، افرادی که به دنبال پیگیری دعاوی و طرح شکایات کیفری مربوط به دریافت دیه هستند باید دقت داشته باشند که طرح شکایت و پیگیری پرونده های کیفری نیاز به مشورت های حقوقی و داشتن اطلاعات، تجربه و دانش کافی در این زمینه دارد.

دریافت دیه و خسارات احتمالی ناشی از جنایت وارده از طریق پیگیری پرونده با استفاده از یک وکیل متخصص در امور کیفری و دیه می تواند بر سرعت و دقت انجام کار بیافزاید و پرونده را به نتیجه مطلوب برساند.

مقالات مرتبط:

دیه قطع نخاع سال 1400