ارث مادر

ارث مادر

ارث مادر به طور کلی زمانی یک نفر فوت می کند برای تقسیم آنچه از دارایی او باقی مانده است ابتدا باید قرضها و دیونی که از متوفی به جا مانده است با اموال باقیمانده او یا همان ترکه پرداخت شود. در مرحله بعد اگر وصیت نامه ای وجود داشته باشد باید طبق آن عمل کرد و بعد از آن نوبت به تقسیم ترکه می رسد که تشریفات ویژه و خاصی دارد.

برای تقسیم کردن ترکه متوفی اول از همه باید سهم الارث هر کدام از ورثه مشخص شود برای تعیین ورثه باید به قانون مدنی مراجعه کرد.

در صورت فوت زن چه کسانی ارث می برند؟

در ماده 862 قانون مدنی اشاره شده است که ارث به ترتیب زیر تقسیم می شود:

  •  پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
  •  اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
  •  عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها و اولاد آنها.

یعنی در صورتی که وارثی از طبقه اول وجود داشته باشد دیگر ارث به افرادی در طبقات بعدی هستند نمی رسد مثلا اگر متوفی پدر یا مادر یا فرزند داشته باشد دیگر ارث به افراد طبقه دوم و سوم نمی رسد.

با این تفاسیر در صورت فوت زن اگر افراد طبقه اول وجود داشته باشند دیگر افراد طبقه های دوم و سوم ارث نمی برند.

ارث مادر چگونه تقسیم می شود؟

سهم ارث بعد از فوت مادر را در فرض های مختلف وجود وراث متفاوت است. یکی از بحث برانگیزترین این موارد ارث بری فرزندان و شوهر از زن است که در ادامه به طور کامل و دقیق شرح داده می شود.

ارث مادر به فرزندان:

در این فرض زن به جز فرزندان خود وارثی ندارد و ارث تنها بین آنها تقسیم می شود. در این شرایط اگر زن تنها یک فرزند داشته باشد، چه این فرزند دختر باشد چه پسر، همه ارث را می برد. اگر فرزندان متعدد باشند و از نظر جنسیت یکسان باشند یعنی همه دختر باشند یا همه پسر باشند، ارث مادر به صورت مساوی بین آنها تقسیم می شود. و در نهایت در حالتی که فرزندان متعدد باشند و برخی از آنها دختر و برخی از آنها پسر باشند، پسر دو برابر دختر ارث می برد.

میزان سهم الارث شوهر از زن:

در این مورد با توجه به ماده 913 قانون مدنی در صورتی که زنی فوت شود و فرزند داشته باشد، سهم الارث شوهر از زن به مقدار یک چهارم کل ترکه خواهد بود و در صورتی که زن فرزندی نداشته باشد، سهم الارث شوهر یک دوم ترکه خواهد بود.

تقسیم طلای ارث مادر

در تقسیم اموال برای ارث فرقی بین اموال وجود ندارد و همه اموال بین همه کسانی که می توانند ارث ببرند تقسیم می شود اما در مورد تقسیم طلای ارث مادر بعضا در عرف دیده شده است که آن را بین دختران مادر متوفی تقسیم می کنند. البته این کار قانونی نیست ولی اگر بقیه ورثه راضی باشند ایرادی ندارد و می توان طلا را تنها بین دختران تقسیم کرد.

قانون جدید ارث مادر به فرزندان

درباره تقسیم ارث مادر بین فرزندان برخی از قانون جدید ارث مادر سوال می کنند که باید گفته شود چنین قانونی وجود ندارد و قواعد تقسیم ارث مادر همان است که از فقه گرفته شده و در قانون مدنی درج شده است و قانون جدیدی در این باره وجود ندارد.

وکیل ارث

افرادی که با مسائل تقسیم ارث و سهم الارث و این دست موضوعات سر و کار داشته اند می دانند که مراحل انجام این امور و موضوعات حقوقی مربوط به آنها تا چه اندازه وقت گیر و پیچیده است به همین دلیل توصیه موکد در این موارد مراجعه به وکیل انحصار وراثت است.

سایر مقالات:

اجرای احکام کیفری مجازات قصاص نفس

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *