مشاوره حقوقی با وکیل آدم ربایی

مشاوره حقوقی با وکیل آدم ربایی

در این مقاله قصد داریم راجب وکیل آدم ربایی صحبت کنیم و تمامی ابعاد آن را برای شما بررسی کنیم و بگوییم چگونه می شود مشاوره حقوقی آدم ربایی داشته باشید.

آدم ربایی در زمره‌ جرایمی قرار دارد که ضابطه قانون اسلامی ایران مراجعه به وکیل آدم ربایی را برای بررسی به آن لازم اعلام نموده است.

به شخصی که توانایی نمایندگی در این به خاص را داشته باشد و وکیل آدم ربایی بیان می شود و معمولا اینگونه فردی باید افزون بر تحقیقات گسترده در دایره علوم جزا، حقوق مدنی دانش روانشناسی آسیب های همگانی و غیره تبحر لازم را برای دفاع از موکل خود داشته باشد.

تفاوتی ندارد به تهمت جرم آدم ربایی زندانی شده باشید و یا خانوادتان یا شخصی از نزدیکان شما مورد آدم ربایی قرار گرفته شده باشد و در هر فرم برای پیشگیری از تضییع حقوق و یا دادگر حق نیاز دارید تا به وکیل کیفری متخصص مراجعه نمایید.

آدم ربایی چه هست؟

آدم ربایی یکی از جرم های با اهمیت در جامعه است که با ربایش آزادی شخص همراه بوده و می تواند نظم عمومی جوامع را به شدت ناامن می کند گذشته از اینکه در برخی از موارد با جریحه دار کردن اذهان عمومی جامعه همراه بوده و بسیاری از تبعات فردی و همگانی را به دنبال دارد. هرچند این جرم به فرم مکرر در جوامع انسانی اتفاق نمی‌افتد اما اهمیت آن به شیوه ایست که بایست با مصادیق محدود آن اینگونه به فرم جدی برخورد نمود.

ضابطه مجازات اسلامی به فرم دقیق واژه آدم ربایی را مورد عقیده قرار نداده است اما طی یکی از ماده قانونی بیان می کند که:

هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال اعم از طلب یا اخاذی و …یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید به هر نحو دیگر فردی را به مباشرت یا معاونت بر باید یا مخفی کند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم می گردد.

در صورتی که سن مجنی‌علیه (فردی که ربوده شده است) کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط ابزار نقلیه اجرا پذیردیا به مجنی‌علیه آسیب جسمییا حیثیتی وارد گردد، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین‌شده در این ماده محکوم خواهد شد و در فرم انجام جرایم دیگر به مجازات آن جرم اینگونه محکوم می گردد.

لذا در ضابطه مجازات اسلامی جابجایی یک شخص از یک مکان به مکان دیگر جهت مخفی کردن یا پنهان نمودن وی با دستیابی سوء نیت را جرم آدم ربایی قلمداد نموده است.

در واقع اگر فردی برای منتقل کردن خود به یک جای دیگر راضی باشد جرم آدم ربایی اتفاق نیافته و نمی شود محکوم را بدین عنوان متهم نمود.

انواع آدم ربایی و مشاوره حقوقی با وکیل آدم ربایی

وکیل آدم ربایی اینگونه یکی دیگر از جرم های کیفری است که بخاطر شروط اتفاق جرم به دو نوع آدم ربایی ساده و آدم ربایی مشدد تقسیم می شود.

با توجه به قانون مندرج در ضابطه مجازات اسلامی برای مجرمین آدم ربایی مشدد حداکثر حد معین شده برای این جرم در عقیده گرفته می شود. عواملی که باعث می شوند جرم آدم ربایی در زمره جرایم مشدد قرار گیرد عبارتند از:

  • مجنون علیه به سن ۱۵ سال نرسیده باشد.
  • در وقت اتفاق جرم از وسیله نقلیه استفاده شود.
  • اجرا آدم‌ربایی با افعال خشونت آمیز و یا هتک حرمت شخص همراه باشد.
  • در حین اجرا فعل مجرمانه از اسلحه استفاده شود.

مجازات جرم آدم ربایی

ماده مندرج در مباحث اخیر صرفاً به فرم کلی مجازات جرم آدم ربایی را از ۵ تا ۱۵ سال حبس تعیین نموده است. این مجازات غیر قابل تعلیق بوده و به فرم مسجل بر شخص اعمال می‌شود. اما آدم ربایی ارکان دیگری اینگونه دارد که مشمول مجازات های متفاوتی می گردند؛ به عنوان مثال:

آغاز به جرم آدم ربایی اگر منتهی به ثمره مورد عقیده مجرم نگردد شامل سه تا پنج سال زندان می شود.

اگر آدم ربایی به فرم جابجایی طفل تازه به جهان آمده، مخفی یا جایگزینی آن با طفل دیگری که مرده است فرم گیرد در این فرم ضابطه مجازات اسلامی شش ماه تا سه سال حبس به همراه یک صد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی را تعیین نموده است.

هرچند آدم ربایی در ضابطه مجازات اسلامی صرفاً به ربودن اشخاص زنده اطلاق می گردد اما در این بین ربودن اموات را اینگونه مورد توجه قرار داده و مشمول پرداخت جزای نقدی به حد یکصد هزار تا یک میلیون ریال نموده است. در این به خاص تا اینکه دفن مرده بدون نظامات دولتی یا بدون رضایت وراث در یک مکان دیگر اینگونه مشمول جرم آدم ربایی است.

مشاوره حقوقی با وکیل آدم ربایی

مجازات معاونت در جرم آدم ربایی دستکم مجازات تعیین شده در این جرم برای مباشر است؛ به عنوان مثال اگر فردی در جرم آدم ربایی به عنوان معاون شناخته شود به ۵ سال حبس محکوم می گردد.

این نکته نیز لازم به ذکر است که اگر در این وقت جرم آدم ربایی انجام دهنده فعل مجرمانه دیگری بشود به مجازات آن فعل اینگونه متهم خواهند شد؛ به عنوان مثال اگر مجنی علیه را مورد تجاوز قرار دهند مجازات آنها اعدام خواهد بود.

شروع به اعمال جرم آدم ربایی که عملیات اجرایی آن شروع شده اما هنوز به پایان نرسیده. لازمه شروع به جرم این است که جنبه کیفری داشته باشد ، شخص بایست عملیات مجرمانه را شروع کرده باشد.

درصورتی که فردی به اراده خود و با آگاهی از عملیات اجرایی جرم دست کشیده باشد و آن را نیمه ‌کاره رها کرده باشد و اعمالی که اجرا داده است اینگونه جرم نباشد، دیگر نمی ‌توان به عنوان شروع به جرم آن شخص را محکوم کرد.

شروطی برای جرم آدم ربایی مطرح شده که بیان می کنیم از جمله : سن فن قربانی و ربوده شده کم تر از ۱۵ سال تمام باشد.

ربایش شخص با وسیله نقلیه فرم گرفته باشد که اطلاق وسیله نقلیه در این مورد ، شامل ابزار نقلیه غیرموتوری نظیر دوچرخه اینگونه می‌ شود.

تشکیل آسیب جسمی به شخص ربوده شده و یا قربانی وجود دارد. آسیب شامل آسیب ‌های روحی و روانی در شخص قربانی اینگونه وجود دارد.

آسیب حیثیتی به شخص قربانی اینگونه مجازات دارد. مثلا اگر شخص ربوده شده مؤنث یا پسربچه زیبا باشد. در غیر این فرم، این مسئله بایست از طرف شخص اثبات شود.

جرم آدم ‌ربایی ساده

انسان زنده ای که دستکم ۱۵ سال داشته باشد و محتمل است مشمول آدم ‌ربایی مشدد یا دزدیدن طفل تازه متولد شده یا مخفی کردن اموات قرار بگیرد.

رفتار مجرمانه

انتقال جسم مجنی‌علیه از محلی به محل دیگر با زور و تهدید ؛ به‌ صورتی که مجنی‌ با میل خود این کار را نکرده باشد.

مرتکب و شکل انجام

هر کسی و یا هر فردی می ‌تواند باشد که به فرم مباشرت به طور غیرمستقیم قابل تحقق است که بحث مباشرت، شرکت و معاونت در آن مطرح می ‌شود.

عنصر قانونی

در ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات ضابطه مجازات اسلامی بر اصل این ماده، هرکس به قصد مطالبه مالی را به قصد انتقام به عنف یا تهدید و به هر نحو دیگر توسط دیگری فردی را برباید، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که سن قربانی کم تر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط ابزار نقلیه فرم گرفته باشد یا به مجنی‌ علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شده باشد ، مجرم به حداکثر مجازات تعیین‌ شده محکوم می شود و در فرم انجام جرم های دیگر به مجازات آن جرم اینگونه محکوم می‌ شود.

مقالات مرتبط:

بهترین وکیل جنایی تهران

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *